KLM Royal Dutch Airline KLM Royal Dutch Airline
Sun Yat-sen Memorial Hall, Guangzhou