ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Art and greenery in Houston

The gently flowing Buffalo Bayou river is Houston’s main waterway. But it also plays another important role: along the Bayou runs a promenade connecting the city’s theatre district with Buffalo Bayou Park. At the end of the last decade, the boulevard was thoroughly renovated.

The Buffalo Bayou Promenade is a 2-kilometre-long green carpet that runs to and from the city centre. After the renovation, Houston in fact gained a 9-hectare park. The brand-new Sabine to Bagby Waterfront Park, which is part of this corridor, boasts numerous walking and biking trails. Everything is beautifully illuminated and a variety of artwork decorates the many trails. There is certainly nothing boring about a walk in this park!

Buffalo Bayou Park
Buffalo Bayou Park

Houston

An artistic park

Art plays an important role in the green landscape. The eye-catching steel boats – sculptures by local celebrity John Runnels – are just one of the many landmarks you can enjoy. The pedestrian bridge that connects the 2 banks of the promenade also attracts attention. The steel and concrete structure of the bridge is lit up and the construction materials are embedded with a variety of art. The view from the water is even better and landscape architects have equipped the park with several landings from where you can launch a canoe or kayak.

The new pedestrian bridge
‘Tolerance Art Installation’

Spontaneous sculptures

In 1987, when local artists began a spontaneous exhibit at an old farmer’s market in the centre of the city, they had no idea they were creating a new local tradition. Today there is even a Buffalo Bayou Artpark. Every spring the city’s green space gains a new collection of 20 to 25 pieces of art, many of which are sculptures, and a large number of these works end up on the shores of the Buffalo Bayou for people to enjoy. The event has gone beyond showcasing the work of local talent; even internationally renowned artists contribute to the Artpark.

“Buffalo Bayou Artpark lends an additional dynamic element to the area”

Photo credits

  • ‘Tolerance Art Installation’: Rob Albright, Flickr