ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Aruba’s top surf spots

Aruba’s beaches offer a lot more than just snorkelling and diving. There is also plenty of action above the surface. Thanks to a strong and steady wind, the island is known as one of the best wind and kite-surf destinations in the Caribbean. Several of Aruba’s beaches offer excellent activities on the water, for both beginner and more experienced surfers.

Aruba’s beaches can roughly be divided into 2 categories: idyllic on the island’s west side and rugged on the east side. That means you will find beaches that are perfect for those who are learning to surf as well as beaches that will challenge even the professionals. These beaches are also worth a visit for those with no interest in surfing whatsoever. The acrobatic manoeuvres of the surfers in the waves offer impressive entertainment.

Ideal for beginners

Malmok Beach

With steady winds and calm shallow waters, Aruba is one of the best destinations to learn how to surf. Malmok Beach is the most popular beach for beginners. Here you will find several surf schools and rental facilities. The beach itself is quite narrow, but the clear water is nice and shallow for the first 60 metres offshore. With a large board and small sail, even the most inexperienced beginner will be surfing in no time.

+ Read more

View on the map

Malmok Beach

Hadicurari Beach

Hadicurari Beach, also called Fisherman's Huts, is the surf Mecca of Aruba. Every year in June or July, the prestigious Aruba Hi Winds World Challenge takes place here, the largest surf competition in the Caribbean. But during the rest of the year too the beach is a popular destination for water sports fans with their colourful sails and kites. The spectators on the beach also enjoy the aerial and water acrobatics of the pro surfers; some jump metres high above the waves.

+ Read more

The pier of Hadicurari Beach

View on the map

Hadicurari Beach

The rugged surf at Boca

Boca Grandi

Boca Grandi, on the most southern tip of Aruba’s rugged east coast, is a great beach for experienced surfers. Swimming is not recommended because of the strong currents and high waves, but skilled surfers will have a great time here. The beautiful beach near Sint Nicholaas is worth a visit in its own right, if not as a spectator perhaps as a beachcomber: the rugged surf deposits a lot of coral, driftwood, and other small ocean treasures on the beach.

+ Read more

View on the map

Boca Grandi

Photo credits

  • The pier of Hadicurari Beach: Aurora Rincon Llovera, Flickr
  • The rugged surf at Boca: Timothy Valentine, Flickr