ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Beautiful lush gardens

Plants and flowers thrive in Vancouver’s mild climate. The city boasts numerous attractive parks but you will also find several specialty gardens that are perfect for a leisurely visit. There are numerous gardens to choose from and most are open year-round.

Many gardens are part of a collection. The botanical gardens of the University of British Columbia (UBC) include a rainforest garden, a food garden and an Alpine Garden. The VanDusen Botanical Garden features a Korean pavilion, a rock garden and a Scottish shelter. Queen Elizabeth Park is also home to several gardens. Below you will find an overview of Vancouver’s most pleasant urban havens.

Walking trail in VanDusen
Walking trail in VanDusen

Vancouver

A beautiful autumn picture

Japanese harmony

Tranquil ponds that reflect perfectly clipped hedges, babbling waterfalls, fountains and meticulously landscaped gravel – the Japanese like perfection in nature. And for a good reason of course: everything in a Japanese garden has a meaning, to create the perfect setting for peaceful meditation, a serene walk or a traditional tea ceremony. Regarded as one of the most authentic Japanese gardens in North America, Nitobe Memorial Garden is the perfect spot for quiet contemplation and harmony. When the Japanese Emperor visited, he proclaimed: ‘I am in Japan!’

+ Read more

View on the map

Nitobe Memorial Garden, 1895 Lower Mall, Vancouver

Disappear in VanDusen

Located in the heart of the city, the 22-hectare VanDusen Garden is Vancouver’s largest botanical garden. The garden features a beautiful maze. Traditionally, mazes were created as a symbol of the tribulations of life or to confuse evil spirits. But the VanDusen maze, created with 3,000 conifer trees, is a peaceful place to lose yourself in the greenery and clear your mind.

+ Read more

Wandering through the maze

View on the map

VanDusen Botanical Garden, 5251 Oak Street, Vancouver

The tropics under a dome

A healing surprise

The Bloedel Conservatory in Queen Elizabeth Park, Vancouver’s highest point, is a tropical garden under a large dome. Inside you will find a healing garden which stimulates all senses for a positive effect on body and soul. The chirping of more than 200 exotic birds also contributes to the serene atmosphere. A surprising and lovely paradise.

+ Read more

View on the map

Bloedel Conservatory, Queen Elizabeth Park, Vancouver

Photo credits

  • The tropics under a dome: Howard Sandler, Shutterstock