ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Brunch in Brooklyn

In New York, the city that never sleeps, breakfast can mean anything. On lazy Saturdays or Sundays, it is widely accepted to have breakfast anywhere between 10:00 am and 5:00 pm. Brunch is a culinary institution in New York and most restaurants offer their guests an extensive breakfast menu including eggs, French toast, bagels and even champagne.

A typical New York brunch menu features a wide range of breakfast dishes. One of the standards is Eggs Benedict, a classic that originates in Manhattan. It consists of a poached egg with bacon on a lightly toasted English muffin, covered with Hollandaise sauce. It is often served with a Mimosa, a refreshing cocktail of champagne and fruit juice. For a late breakfast or early lunch, we recommend heading to Brooklyn where you can find countless great brunch venues, from very classy to laid-back charm.

World cuisine in Brooklyn

In the Brooklyn district there are plenty of places to enjoy a relaxing brunch. The people of Brooklyn are culturally diverse and this is reflected on the menus. For a delicious brunch in classic Jewish style, go to the Mile End Deli in Hoyt Street. Try the white-fish salad with egg, or chopped liver on pumpernickel bread. Are you seriously hungry? Then order The Beauty: a bagel loaded with salmon, tomato, cream cheese and capers.


A few blocks down, you’ll find Building On Bond, a cosy Italian café with an extensive lunch menu, available from 10:30 am to 4:00 pm. Highly recommended is the BBQ Pork Hash Benedict, an extravagant variation on the original, with slowly roasted pork, a poached egg and chipotle Hollandaise sauce. Up north, on Hudson Avenue, is Vinegar Hill House with a brunch menu based on South American influences. Try the ‘tacos dorados’ for a spicy start to your day.


Brunch at Teresa’s Restaurant in Brooklyn Heights includes Eastern European delicacies such as ‘pierogi’ and ‘blintzes’, as well as delicious award-winning coffees. While sipping your drink, enjoy the stunning views over Manhattan. If you prefer a touch of France, head for Atlantic Avenue. Bacchus Bistrot à Vins serves a wide variety of ‘œufs’, such as ‘Bénédicte’ and ‘Florentine’, as well as spicy lamb sausages that taste extra delicious with a good glass of French wine.

+ Read more

See location on map

Mile End Delicatessen, 97a Hoyt Street, Brooklyn, NY

Building On Bond, 112 Bond Street, Brooklyn, NY

Vinegar Hill House, 72 Hudson Avenue, Brooklyn, NY

Teresa's Restaurant, 80 Montague Street, Brooklyn Heights, Brooklyn, NY

Bacchus, 409 Atlantic Ave, Brooklyn, NY

A fresh bagel with lox
Sandwiches at the flea market

Outdoor brunch

If you prefer to enjoy your brunch outside, go to the Brooklyn Flea market. This flea market attracts artistic crowds in the weekends and offers a variety of delicious snacks. Sample the freshly prepared oysters eaten with your hands, try mini-cupcakes in all the colours of the rainbow or buy a bag of home-made bonbons. Take your time to browse the goods – the market is open till 5:00 pm – and eat whatever catches your eye.

Photo credits

  • Sandwiches at the flea market: littleny, Shutterstock