ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Christuskirche: in the heart of Windhoek

The Christuskirche is one of the most eye-catching remnants from the days when Germany ruled Namibia. This striking church stands in the middle of Windhoek. As you admire the elegant stained-glass windows and Art Nouveau elements, it’s easy to forget you’re inside southern Africa.

Windhoek is full of reminders of the previous colonisers. The streetscape is mostly defined by German architectural styles such as Jugendstil and Neo-Gothic. The Christuskirche is one of the finest examples and certainly the best known one. The sandstone church was built between 1907 and 1910, in memory of the wars between the Germans and the indigenous population. Emperor Wilhelm II, the ruler at that time, donated the colourful stained-glass windows to the church.

More than a hundred years later the artwork is still magnificent
More than a hundred years later the artwork is still magnificent

Windhoek

Art Nouveau style

Spectacular inside and out

In addition to the exterior, the inside of the Christuskirche is also well worth a look. Its most striking features are the stained-glass windows: a fine example of Jugendstil, the most beloved of early 20th-century architectural styles, with stylised flowers, plants and geometric patterns. Built to commemorate the end of the war between the Germans and the indigenous tribes, the church also serves as a monument to the fallen (German) victims: their names are engraved on the bronze plaques on the walls.

A tribe from east of Windhoek

Challenging times for colonial tribes

The colonial era was a dark period, especially for the indigenous population of German South West Africa. Tens of thousands of victims, many from the Herero and Nama tribes, were killed between 1904 and 1908. This bloody chapter in history was later recognised as the first genocide of the 20th century. The centrally-located Christuskirche not only keeps the memory of this history alive but fosters peace. One of the 3 bronze church bells is inscribed with the phrase ‘Friede auf Erden’ (‘peace on earth’).

Other colonial influences in Windhoek

The neighbourhood around Christuskirche boasts other buildings from the German era, such as the Kaiserliche Realschule, which dates from 1909. The building served as a school for European children. The children weren’t used to the African heat so the building featured a distinct tower that acted as an air conditioner: the roof had several holes that allowed the fresh air to circulate. Nearby, at Independence Avenue, we find 3 more buildings that hail from the colonial period, designed by the same architect. The most interesting of the 3 is the Erkrath building, which once housed residences and companies.

The Kaiserliche Realschule

More about Windhoek