ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Culinary delights in Lima

Lima embodies the amazing variety of the Peruvian kitchen, known as one of the most diverse culinary traditions in the world. Whether you visit a lively street market, a small cevicheria or an award-winning restaurant, the huge selection of outstanding eateries makes Lima a culinary paradise.

Eating out in Lima is an opportunity to taste Peruvian culture. Incas, Spaniards, French, Italians and Japanese ─ many different groups have settled in Peru over the last few centuries, introducing their own culinary traditions. Another added bonus is the huge abundance of fresh ingredients from the mountains, the Amazon and the coast. Renowned chefs have greatly elevated the quality of this exciting kitchen. For a delicious breakfast or dinner you have many different options. From sushi bars to small eateries, Lima serves up an array of culinary masterpieces.

A beautiful view from the La Rosa Nautica restaurant
A beautiful view from the La Rosa Nautica restaurant

Lima

A chef preparing food at Chez Wong

Eating with a living legend

Javier Wong, the only chef in his own restaurant Chez Wong, is practically a legend in Lima. His special eatery is located in his garage and he prepares the most delicious fish dishes in his open kitchen. There are only 10 tables and reservations are a must. Once you sit down, the feast begins. There is no fixed menu, all meals are made with the catch of the day. But no matter what he serves – smoked sole, sautéed langoustines or flounder sashimi – Wong’s creative culinary art is top notch.

+ Read more

View on the map

Chez Wong, Santa Catalina, Lima, Peru

Amazonian cuisine

Restaurant Amaz is one of the few restaurants in Lima where you can taste real Amazonian cuisine. One of Peru’s most famous chefs, Pedro Miguel Schiaffino, is the man behind this endeavour. The kitchen serves up a variety of exotic ingredients such as camu camu (a vitamin bomb that resembles a sour cherry), a palm heart salad or churos pishpirones. These escargots are gathered by the indigenous people of the Amazon and are slowly cooked and served in a spicy sauce.

+ Read more

The chefs at Amaz prepare delicious Amazonian cuisine

View on the map

Amaz, Avenida La Paz 1079 | Miraflores, Lima, Peru

Sandwiches and fruit juices in La Lucha

Huge sandwiches

If you are in the mood for a nice sandwich, visit one of the La Lucha eateries. This ‘sangucheria’ specialises in sandwiches. The buns are large, fresh and generously filled. Try one with chicken, cheese and pineapple, or perhaps Serrano ham with tartar sauce. The menu also lists a great selection of fresh fruit juices and the national drink 'chicha morada', a sweet, purple soda made from corn.

+ Read more

View on the map

La Lucha, Óvalo Gutiérrez, Miraflores, Peru

Photo credits

  • The chefs at Amaz prepare delicious Amazonian cuisine: Stephany Duda, Flickr
  • Sandwiches and fruit juices in La Lucha: kundl, Flickr