ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Cultural revolution: La Movida Madrileña

'If you can still remember it, you weren’t actually there.' This Madrid expression can only refer to one event: the cultural revolution that erupted after the death of General Francisco Franco. After almost 4 decades of a ruthless dictatorship, Spain was finally free. The capital of Spain celebrated this freedom with spontaneous street parties that grew into a cultural movement. Madrid was changed forever by the ‘Movida Madrileña’ (literally ‘the Madrid movement’).

‘I ask all my enemies for forgiveness’ – those were the last words uttered by Franco when he died on 20 November 1975. ‘Spaniards, Franco is dead’, declared the Spanish Prime Minister Carlos Arias Navarro, looking sad and defeated. Flags were hung at half mast on all government buildings; 2 days later, Franco's confidant and chosen successor Juan Carlos was crowned King. When the king unexpectedly announced reforms and the restoration of democracy, the people became ecstatic.

Madrid: free at last
Madrid: free at last

Madrid

An explosion of freedom, creativity and hedonism

Spain quickly transitioned from a bloody dictatorship to a peaceful democracy. Especially the young people realised what they had been missing under Franco: the 1960s flower power movement had gone completely unnoticed in Spain. It was time to catch up fast. Madrid exploded with freedom, creativity and hedonism. Music, fashion, design, art, cinema and night life: everything changed. Under the watchful eye of progressive mayor Enrique Tierno Galván and led by libertine celebrity Pedro Almodóvar Madrid relaxed closing times, legalised drugs and subsidised new initiatives. Madrid was the place where anything and everything was possible. Wild parties in makeshift night clubs in Malasaña and Chueca consumed truck loads of alcohol and recreational drugs. Even today, Madrid's nightlife is known for its liveliness: the party begins at 6:00 pm on the streets, bars and clubs stay open until dawn and then there's always an after party somewhere. Exhausted party-goers often exclaim: ‘¡Madrid me mata!’ (Madrid is killing me).

“The city relaxed closing times and subsidised new initiatives – anything was possible in Madrid”

Bars and clubs stay open all night

The King of the Movida Madrileña

The most famous advocate of the Movida is film maker Pedro Almodóvar. His first feature films, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980) and Laberinto de pasiones (1982), sketch a hysterical, flamboyant and immoral – and often accurate – image of that turbulent period. Of course it was not only the Movida that shaped the reputation of modern Madrid: in the 16th century, King Philip II made the city Spain’s capital, a move that drove Madrid’s expansion. But Madrid’s movement 4 centuries later during the 1970s and 1980s, had at least as great an impact on life in the city.

Photo credits

  • Bars and clubs stay open all night: Ametxa, Flickr