ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Exquisite wellness resorts

Hot stone massages, panoramic saunas and soothing whirlpools: there’s nothing more relaxing than enjoying a day of wellness. Vancouver Island is the perfect wellness destination. Most of the spas here are located amidst the island’s overwhelmingly beautiful nature. How about soaking in a bubble bath in the middle of a rainforest? Or enjoying a sauna with ocean views? These are only a few of the possibilities.

Not yet feeling Zen after a massage or steam bath? The soothing sounds of the ocean and sighing of the wind as you unwind in one of these spas will definitely make you feel just that. A single day of relaxation does wonders. However, to become completely stress-free, book a multi-night stay.

A relaxed getaway on Vancouver Island
A relaxed getaway on Vancouver Island

Vancouver

Unwind at the Wickaninnish Inn

Wrapped in kelp

The Wickaninnish Inn in Tofino is one of the most idyllic hotels on Vancouver Island. In the Ancient Cedars Spa, the hotel offers treatments based on the cleaning rituals of the First Nations people, including a seaweed scrub and water therapy. And, instead of a mud treatment, you can get rubbed with kelp, a sea plant primarily found in the waters around the island. Enjoy views of the Pacific Ocean waves crashing against the rocks from your massage bed.

+ Read more

View on the map

500 Osprey Lane, Tofino

Waterfalls and tidal baths

The power of water is unprecedented. The people at Kingfisher Ocean Resort & Spa are well aware of this fact. The main attraction at this wellness centre is the Pacific Mist Hydropath. You follow a path along a simulated coastline through 8 different baths, caves and waterfalls. The route starts in the Swiss Shower, where water jets clean and warm your body. You then enjoy a mineral massage bath, a waterfall that relieves tension in tired shoulder muscles, and an aromatic steam cave that cleanses skin. After this, the Glacial Waterfall is a welcome rush of cold. The path continues to the River Walk, where alternating hot and cold baths stimulate blood circulation. In the Sea Mineral Soak, you float light as a feather in a tidal bath carved out of rock, where you enjoy a home-made sea salt scrub to remove dead skin cells. After so much wellness, you can relax and enjoy a fruit smoothie or herbal tea in the lounge, while enjoying the fabulous ocean views.

+ Read more

Kingfisher Oceanside Resort & Spa

View on the map

4330 Island Highway South, Courtenay

Clayoquot Wilderness Resort

To the sauna by plane

A spa that can only be reached by plane or boat has got to be unique. And that is exactly what the Clayoquot Wilderness Resort is. This resort is an enclave of luxuriously furnished canvas tents with remote controlled fireplaces, opulent rugs and beautiful bathrooms. You can heat up in one of the relaxing saunas or wood-fired hot tub or enjoy a massages or treatment in a tent at the edge of the rain forest, as you slowly drift into dreamland to the singing of birds and rustling of trees.

+ Read more

View on the map

Tofino, Vancouver Island

Photo credits

  • Unwind at the Wickaninnish Inn: Clayoquot Wilderness Resort
  • Kingfisher Oceanside Resort & Spa: Raul Pacheco-Vega, Flickr
  • Clayoquot Wilderness Resort: Clayoquot Wilderness Resort