ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Flea markets full of surprises

Every weekend there are large flea markets all over Los Angeles. Hundreds of vendors from California and other states display antiques, collectors’ items or anything else of value and interest. In addition to the hundreds of stands with merchandise, you will find many booths selling food and drinks as well as stages with live music – a visit to an 'all American flea market' is a fabulous journey of discovery.

Picture frames, antique vases, children’s tin toys: those looking for a special souvenir or an original gift will certainly succeed at one of the flea markets in Los Angeles. The city is a magnet for hip young people - the flea market with its vintage clothing, jewellery, rediscovered furniture and design styles is their favourite gathering place. Browse the wares and then grab a drink and a bite to eat on a patio amidst the booths. Flea markets operate year-round, either in large halls, charming warehouses or outside in parking lots.

Hunting for treasures at the flea market
Hunting for treasures at the flea market

Los Angeles

Melrose: always something interesting

Charming Sunday market

The Melrose Trading Post is a small charming Sunday market on the grounds of Fairfax High School. Around 200 vendors sell their goods, there is food and drinks available, and around 1:00 pm The Paul Diblasi Trio performs. The market is open every Sunday, come rain or shine. Part of the entrance fee ($2 per person) goes to support an art project in public schools. So far, the proceeds have funded the construction of a small theatre near the school where new talent can rehearse and perform.

+ Read more

View on the map

7850 Melrose Ave., Los Angeles

New classic market: Downtown Flea

In July 2013, Los Angeles gained another new ultra trendy flea market: Downtown Flea in the Historic Core, an old revitalized downtown area. Founder Philip Dane has been an active flea market organiser since the 1990s. Dane sees flea markets as a place to meet new people, have fun and make affordable purchases. Downtown Flea attracts locals as well as the hip youth looking for 1950s clothing, second-hand designer furniture and vintage skateboards. There is a separate food court. The market is on every last Sunday of the month. Entrance fee: $5.

+ Read more

Second-hand shoes

View on the map

246 S. Spring St., Los Angeles
Rose Bowl Flea Market

The Rose Bowl Flea Market

The Rose Bowl Flea Market is the oldest flea market in LA and one of the largest. For the last 40 years, 2500 vendors have been gathering here every second Sunday of the month. In addition to second-hand furnishings, the market also offers quality antiques. Young and hip LA residents flock to the vintage clothing and jewellery section. The food court stands sell a variety of food and drinks, from pretzels to frozen lemonade, from tasty pastries to cocktails. Entrance fee: $8 per person.

+ Read more

View on the map

1001 Rose Bowl Drive, Pasadena

Photo credits

  • Melrose: always something interesting: Alonzo, Flickr
  • Second-hand shoes: Eli Duke, Flickr
  • Rose Bowl Flea Market: kathryn igarashi, Flickr