ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Historic luxury: the Queen Victoria building

Fans of architecture and shopping will be delighted by the Queen Victoria Building. This 19th century beauty boasts not only a large number of luxury stores, but also features a beautifully preserved Romanesque and Art Deco-style interior and exterior. It is actually a miracle that the building has survived – until the 1970s the city pondered the possibility of demolishing the structure.

If you are looking for the Queen Victoria Building in the centre of Sydney, ask for directions to the ‘QVB’, as the building is locally known. This large building takes up an entire city block between George, Market, York and Druitt Streets. Inside you will find dozens of high-end restaurants, cafés, boutiques and gift shops. The building also houses exhibits and various attractions, as well as a collection of portraits of the queen whose name graces the building.

The illustrious history of the QVB

Ever since its inauguration in 1898, the QVB has been a hub of activities. Designed by city architect George McRae, the QVB replaced the market hall that once stood at this exact same location. The new building, designed in an opulent Romanesque style, was dedicated to Queen Victoria to celebrate her Diamond Jubilee. At the time, the building housed coffee bars, showrooms and department stores. Entrepreneurship and entertainment went hand in hand; the QVB has even been home to a concert hall that was later transformed into a library.

In the 1930s, the building was drastically renovated to accommodate Sydney’s city council. In the following decades there was a dwindling interest in preserving the building. Between 1959 and 1971 there was even talk of demolishing it. Fortunately it didn’t come to this. In the early 1980s, a comprehensive restoration project was approved and gradually the building was restored to its former glory. It reopened in 1986.

In 2009, the QVB underwent another serious upgrade with an additional 34 million euro renovation. All escalators, lifts, banisters and carpets were replaced or repaired and the walls received a new coat of paint. The renovations preserved George McRae’s original design while catering to the needs of a 21st century shopping paradise.

+ Read more

View on the map

455 George Street, Sydney
The suspended clock

Letter from the Queen

Every detail inside the Queen Victoria Building has been painstakingly restored, including the arches, banisters, stained glass windows and stone floors. The original 19th-century staircase is the biggest eye-catcher. Other parts of the building also reveal many historic treasures. The most compelling item is a letter from Queen Elizabeth II, addressed to the residents of Sydney. Written in 1986, the letter will remain unopened until 2085, when the mayor of Sydney will read out the contents to the city’s residents.
Stained glass window in the stairwell

Photo credits

  • The suspended clock: gary yim, Shutterstock
  • Stained glass window in the stairwell: gary yim, Shutterstock