ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

LA’s most expensive zip code is 90210

Beverly Hills is an institution. The glamour that Hollywood Boulevard lacks is more than compensated by the many Ferraris, huge mansions and swaying palm trees. This is the spot where the rich and famous live and shop, and where flashy Rolex watches and chauffeur driven limousines are the norm.

Contrary to what most people think, Beverly Hills is a city and not a neighbourhood. It is part of Los Angeles but has its own mayor and police force. The wide streets with countless palm trees exude unprecedented perfection and glamour. Even the fire hydrants on the street are painted in a shiny silver colour. The neighbourhood is primarily home to pop stars and movie stars. The zip code of every house begins with 90210, famous from the television series Beverly Hills 90210.

Experience the glamorous lifestyle of Beverly Hills
Experience the glamorous lifestyle of Beverly Hills

Los Angeles

Beverly Hills is home to celebrities and movie stars

Looking for stars and celebrity mansions

If you have a car, you can easily take a drive along the wide streets and check out the enormous mansions, but to learn more about the homes of your favourite celebrities, you can book a special tour. An enthusiastic guide will tell you which movie star has the largest mansion and point out behind which hedge Jennifer Aniston lives. Most operators of these celebrity tours can be found on Hollywood Boulevard near the Walk of Fame. LA City Tours and StarLine Tours are the best known operators.
Rodeo Drive: more than 1,000 stores

Big spender

Money is made for spending and that is not a problem in Beverly Hills. Between Wilshire Boulevard and Sunset Boulevard lies the Golden Triangle of Beverly Hills: 7 streets packed with shops and restaurants. The triangle is bordered by Santa Monica Boulevard in the west and Canon Drive in the east. The heart of the elegant district is Rodeo Drive, one of the world's most famous shopping streets and synonymous for unbridled luxury; shoppers won’t get far without a credit card. Practically every major brand is represented along this expensive shopping street and some shops are open by appointment only. However, you don’t need to spend money to soak up the atmosphere of this upscale neighbourhood; even window shopping is quite the experience. And you may even bump into some celebrities.
The upscale shopping street Rodeo Drive

Photo credits

  • Beverly Hills is home to celebrities and movie stars: Andrey Bayda, Shutterstock
  • Rodeo Drive: more than 1,000 stores: nito500, 123rf|
  • The upscale shopping street Rodeo Drive: Littleny, Shutterstock