ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Made in Hong Kong

The latest laptops and perfumes are easy to find in Hong Kong but with the wide choice of shops it means you can also buy the most original souvenirs. Looking for a Chinese evening gown or antique folding screen? No problem! It’s easy to fall in love with the beautifully made local goods. But be warned, shopping on this scale has already turned the people of Hong Kong into shopaholics.

There is no VAT in Hong Kong and corporate tax is low compared to other countries. Add to this the infectious shopkeeper’s instinct of the residents and you have an infinite number of specialty shops, markets and shopping centres. The sales period, which takes place at least twice a year, is an especially good time to shop. Most specialty shops and antique dealers are on Hong Kong Island. Let us help you get started.

Hong Kong Island
Hong Kong Island

Hong Kong

Kitty in Causeway Bay

Causeway Bay features the most diverse shops and is especially known for the Japanese wares sold there. For instance, the Sogo department store is all about Hello Kitty and sushi. The Retrostone shop around the corner is filled with faux vintage items, a bizarre fad that came over from Japan. Timepiece fans should check out the shopping centre WTC More, where Good Old Days ticks with the sound of over 1,000 watches brought from all over the world by store owner Szeto.

Further down on Leighton Road is a branch of Goods of Desire. This shop focuses on all things Hong Kong, albeit with a difference – for example, a handbag with a print of countless ancient balconies. For timeless Chinese dresses and gowns, take the double-decker tram to Pedder Street, where you’ll find both famous haute couture and traditional clothes in Chinese warehouses.

Hello Kitty is everywhere
Antiques market

Looking for antiques

Antique shops are hiding in the quieter streets of Central. Visit Hollywood Road and you’ll have your pick of Chinese porcelain, Buddha statuettes and lacquered folding screens. While many of these are genuine antiques, you could also end up with a pig in a poke. The same applies to the antiques market held every day in the same neighbourhood between Upper Lascar Row and Hollywood Road.

The art of barter

The Chinese are not averse to haggling, especially on street markets. Locals pay the lowest price, as they can always come back or recommend a shop to friends. As a foreign visitor, you can greatly increase your chances of getting a good price if you know how things work here. For instance, there is a belief that an early-morning sale is a sign of a good day for the merchant. This superstition means that you get a better price in the morning. In addition, patience, courtesy or even a sad story are often also helpful. Good luck!
Bargaining is expected

Photo credits

  • Hello Kitty is everywhere: mia! Flickr
  • Antiques market: claudio zaccherini, Shutterstock
  • Bargaining is expected: Robbie G1, Flickr