ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Pillnitz pleasure castle

Near the centre of Dresden, towards the southeast, stands Pillnitz Castle. In the 18th century, this was the home of Anna Constantia von Brockdorff, the Countess of Cosel. She was the most famous in a long string of mistresses of August II the Strong, King of Poland and Elector of Saxony.

After the countess fell from the king’s graces, he reclaimed the castle he had given her. He then commissioned the famous architect Matthäus Daniel Pöppelmann to completely remodel it. The king and his royal household were known for their hedonist ways and Pillnitz was nicknamed the “pleasure castle of Dresden”. Even today it is easy to picture how guests would arrive on the River Elbe in a ornately decorated gondola to attend lavish parties at the castle.

A touch of Asia

The Baroque castle on the shore of the River Elbe is named after the village of Pillnitz, the long-time summer residence of the Saxonian royal family. It actually consists of 3 palaces: the Water Palace near the river, the Mountain Palace on the hill and the New Palace. Anna Constantia von Brockdorff was not the only mistress to have called the castle home; in earlier years, Elector Johann George IV of Saxony had purchased it for his lover Magdalena Sibylla von Neitschütz. The major expansions only took place after Anna Constantia fled the palace in 1715, when August II the Strong had the existing palace transformed into an “oriental summer palace” to host festivities along the river. The Baroque style was enhanced with chinoiserie – a Chinese decorative style that was very popular in Europe at the time – and a garden. The New Palace was only completed a century later. With its neo-classic style, it differs significantly from the other buildings.
Oriental elements in the castle garden
Baroque elements on the facade

The palace museum

The Schlossmuseum in the New Palace provides an overview of the castle’s turbulent history. The chapel in the eastern wing displays murals by artist Carl Christian Vogel von Vogelstein. Here the official court painter depicted several scenes from the life of the Virgin Mary. The building also houses the royal kitchen, where the daily meals for the family were prepared. The Mountain Palace and Water Palace both accommodate the Kunstgewerbemuseum, Dresden’s Museum of Applied Art.
The New Palace