ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Rugged and wild: desert safari in Dubai

Roaring engines, enormous sand trails and deep tyre tracks in the dunes: a desert safari is a popular excursion for visitors to Dubai. Race across the blistering hot sand in a large four-wheel drive, or maybe ski down some sand dunes – anything is possible in Dubai.

As it’s usually too hot to race through the desert during the day in Dubai, most people prefer to take an evening safari. It is only a 45-minute drive from the centre of the city to the desert where the adventure begins. On this private tour the guide will explain the tricks to driving through the sand dunes, and anyone with a valid driver’s license can try their hand at driving the jeep.

Camel ride through the desert

Skiing in the desert

A desert safari by jeep is best described as a combination of a ride on a roller coaster and a bumper car. Racing through the sand dunes at high speed, the powerful SUVs cling to the steep dunes at such an angle that they seem almost about to roll over. For those who want a more relaxed safari, a camel ride through the sands is also a fun thing to do. Have a go sand-skiing or perhaps enjoy a visit to a Bedouin village.
The moon shining over the dunes

An overnight tour in the desert

Conclude a thrilling desert safari with a sumptuous barbecue and live music, hookah pipes and of course a belly dancing performance. Another possibility is to spend the night in the desert. Nothing compares to the experience of sleeping out in the open under a blanket of stars.

“Arabian nights in the desert of Dubai”