ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Show of nature at Niagara Falls

Thundering water, swirling fog and countless colourful rainbows: Niagara Falls, on the border between the US and Canada, is a breathtaking show of nature. This amazing natural wonder is easily accessible from Toronto, just 1.5 hours by car.

Niagara Falls actually encompasses 3 waterfalls: Horseshoe Falls, American Falls and Bridal Veil Falls. With an average height of 50 metres, these are not the highest waterfalls in the world but they are certainly the most powerful. More water flows through these falls per second than any other waterfall in the world. The Niagara is not just any old river; it’s a narrow passage from the enormous Lake Erie to the lower-lying Lake Ontario.

An aerial view of Horseshoe Falls
An aerial view of Horseshoe Falls

Toronto

The Maid of the Mist

One of the most beloved attractions for young and old is the Maid of the Mist. Since 1846, this exciting boat ride has been bringing visitors face to face with the force of falling water. The mist of the water creates beautiful images, especially on sunny days when you can see impressive rainbows from the deck. Regardless of the weather, it’s a good idea to wear a poncho: it always ‘rains’ around the falls, except in winter when the water freezes temporarily and boat tours are suspended.

The Skylon Tower

The Skylon Tower

An alternative attraction to the Maid of the Mist is the view from the Skylon Tower in the city of Niagara Falls on the Canadian side. The observation deck is the perfect location from which you can view the impressive scale of this force of nature: enjoy the sweeping views 236 metres above the churning water. At the foot of the tower you will find the Skylon Fun Center, which includes a 4D cinema, shops and restaurants.