ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Soweto: the heart of the city

Soweto, originally an abbreviation for South Western Townships, came into being as a suburb that housed miners and black workers. This city district southwest of Johannesburg grew to symbolise the struggle against apartheid. Nowadays, Soweto is a lively reflection of the new South Africa, where a number of noteworthy monuments serve as reminders of an illustrious past.

From shabby slums and open sewers to extravagant villas and BMW showrooms, Soweto is a neighbourhood of contrasts. This melting pot of cultures is home to a mix of local languages, street slang and Afrikaans. It is a cheerful neighbourhood filled with music. A vibrant combination of rich and poor, young and old and past and future is what makes Soweto so unique.

Township of Soweto
Township of Soweto

Johannesburg

Soweto in revolt

The government’s announcement in 1976 to educate children in Afrikaans instead of English was met with massive protests in Soweto. During one of the student marches, 13-year-old Hector Pieterson was shot and killed by the police. The picture of the boy being carried away from the protest went around the world. The Hector Pieterson Memorial Site was established in 2002 to commemorate this summer of riots, which cost the lives of hundreds of people. Located close to where the killing took place, this museum tells about the riots through eyewitness accounts, pictures and film.

Heroes of the apartheid

A number of famous anti-apartheid fighters spent part of their lives in Soweto. Nelson Mandela lived here for a period, as did Arch Bishop Desmond Tutu. Both had a house on Vilakazi Street in the Orlando West neighbourhood, making this street the only one in the world where two Nobel laureates have lived. Familiar to many from the countless TV appearances of his former wife Winnie, the simple brick-red ‘matchbox house’ where Mandela lived is now a museum, where memorability, paintings and pictures of the Mandelas are on display.

Mandela’s former home is now a museum

African metropolis

Johannesburg may be a modern and fast-paced metropolis, but a more pleasant chaos reigns in Soweto. This can clearly be seen from the footbridge from the Chris Hani Baragwanath Hospital, where you can look out over the district, with its charming chaos of street vendors hawking their goods and buyers trying to negotiate the best price. In the meantime, commuters try to find a taxi to work.