ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Stylish Zen

If there is one country that knows how to pamper its guests, it is Thailand. Bangkok is the perfect destination to spoil yourself from head to toe with massages, beauty treatments and healing therapies.

With an eye for detail and an innate sense of hospitality, the Thai people have elevated relaxation to a true art form. A lovely frangipani flower decorates the massage table before you lay down, soothing music in the background, the skilled hands of the massage therapist and a refreshing cup of tea afterwards. The country’s tradition of massage is centuries old - Thai massage was invented as a ‘practical expression of loving kindness’.

A visit to a spa is an enjoyable treat
A visit to a spa is an enjoyable treat

Bangkok

Indoor garden at The Oriental Spa

Everything under one roof

Most 5-star hotels boast very reputable spas. There are numerous outstanding options, especially in the Bang Rak district on the west bank of the Chao Phraya River. Visit the Oriental Spa in the Mandarin Oriental Hotel for classic Thai therapies. Nearby is Shangri-La Hotel's Chi Spa which specialises in Tibetan and Chinese treatments. On the other side of the river lies The Peninsula, with a spa in a beautiful garden setting. Here you will find both European and Asian-style massages.

A relaxing day

Bangkok also offers many day spas where you can let yourself be pampered from early morning to evening. For example the Oasis Day Spa at Sukhumvit Road is a true oasis indeed. From the busy business district you go through a gate, walk down a path and enter a fairytale setting of lush green, ponds, waterfalls and idyllic bridges. The Banyan Tree Spa at Sathom Road and the So Thai Spa at Sukhumvit Road are also highly recommended.

Pampering at the So Thai Spa
The birthplace of traditional Thai massage

Traditional Thai

For an authentic Thai massage visit the Wat Pho. This is not only the largest and oldest Buddhist temple in Bangkok but also the place where classic Thai massage was born. Centuries of knowledge about traditional medicine and massage techniques have been passed down from generation to generation. Today the temple also houses a massage school where dedicated students are trained to be expert massage therapists.

+ Read more

View on the map

2 Sanamchai Road, Bangkok

Photo credits

  • Indoor garden at The Oriental Spa: Casper Moller, Flickr
  • Pampering at the So Thai Spa: Sofitel So Bangkok, Flickr