ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Tea in Hong Kong

China is the birthplace of tea. Naturally, this sophisticated beverage is a crowd pleaser in Hong Kong too. Whether with a breakfast of steamed snacks, at a business meeting or an elaborate dinner, tea accompanies most occasions. Teahouses are the quintessential places where a broad range of tea types, ceremonies and people come together.

Many inhabitants of Hong Kong start their day at the neighbourhood eatery with a newspaper and a bowl with two pieces: a cup of tea with two pieces of dim sum. Older people will chat a bit with other local residents and possibly even bring their birdcages from home. British influence on the tea culture is especially visible at lunchtime – while the rest of China swears by the subtle flavours of pure tea, Hong Kong residents like to add a dash of condensed milk.

A tea picker at work
A tea picker at work

Hong Kong

Harmony in a cup

According to legend, it was Emperor Shennong who first discovered tea during a search for medicinal plants in Southwest China some 4,700 years ago. The leaves were initially chewed rather than used for a drink but this gradually changed over the centuries. A fascinating tea etiquette arose in China specifying, for example, that tea drinkers had to be in harmony with their surroundings. This is why teahouses are established in gardens with beautiful ornaments, water and rocks.

Numerous poems, stories and paintings refer to the art of tea drinking and today there appear to be countless types of tea. All Chinese tea can be divided into 6 kinds, however, including green, black, white and oolong. You can learn all about this at the Museum of Tea Ware which contains the world's oldest tea set and many other fascinating things to see. The museum also shows several interesting documentaries. After visiting the exhibition, go to the teahouse under the museum to try out the many different teas to your heart’s content.

A teapot and tea, ready for a ceremony

Flower tea in the city park

Although every Chinese restaurant in town serves tea, preparing it properly is not easy. Have a look inside the teahouses of Hong Kong. At the LockCha Tea House in Hong Kong Park, for instance, where the ponds and trees conform to the etiquette, the masters prepare more than one hundred kinds of tea with the utmost dedication and precision. The menu is packed with the common green, white and Pu-erh varieties, as well as unusual flower teas. Take ‘Love at first sight’ ─ this tea goes in the glass in the form of a ball and unfolds in the water into a bouquet of jasmine flowers. Magical!

+ Read more

‘Love at first sight’ tea at LockCha

See location on map

Lockcha Tea House, G/F KS Lo Gallery, Hong Kong Park, Admiralty, Hong Kong Island