ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

The Cradle of Humankind‬

The oldest ancestors of humankind were found in the early 20th century, 30 kilometres northwest of Johannesburg. These remains were preserved for millions of years thanks to a combination of limestone and other sediments which allowed for the formation and preservation of fossils.

The hilly landscape around Sterkfontein, Swartkrans and Kromdraai continues to yield a treasure trove of scientific information. The area is called ‘The Cradle of Humankind’. The most complete skull of an Australopithecus africanus was found here in 1947. Scottish palaeontologist Robert Broom classified it as ‘Plesianthropus transvaalensis’, which means ‘near-man from the Transvaal’. The more than 2½ million-year-old skull was quickly nicknamed 'Mrs. Ples' and became world-famous in no time.

The Cradle of Humankind
The Cradle of Humankind

Johannesburg

Underground spectacle

More than 500 hominids have since been found here. In 2000, UNESCO added Sterkfontein and the adjacent area to its list of World Heritage Sites. There are a total of 6 caves in Sterkfontein, filled with beautiful stalagmites and stalactites. The largest cave, the Hall of Elephants, is 90 metres long and 23 metres high and contains an underground lake. The caves are located in the large Isaac Edwin Stegmann nature reserve. A guided tour is offered every half hour from Tuesday to Sunday between 9:00 am and 4:00 pm.

Mrs. Ples on display

The excavations in ‘The Cradle of Humankind’ give an insight about life in the Stone Age and the Iron Age. Homo Ergaster, for instance, an extinct species of early human very similar to Homo Erectus, used stone tools as far back as 1 million years ago. The Greek term ‘ergaster’ means ‘worker’ and refers to the tools found together with the fossils.


The fossils and finds from this area can be seen in the Ditsong National Museum of Natural History in Pretoria. This stately building with a long colonnade can be seen from far off – as can the giant skeletons of dinosaurs and a whale in the museum park. Dozens of fossils, skeletons, hides and stuffed animals are on display, including an elephant. But the museum’s greatest pride is undoubtedly the skull of Mrs. Ples.

The skull of Mrs Ples

Photo credits

  • The skull of Mrs Ples: flowcomm, Flickr