ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

The forts of Oman

The entrance to the port of Muscat is framed by 2 impressive forts: Al-Jalali Fort to the east and Al-Mirani fort to the west. Perched high on the rocks, the forts look out over the sparkling blue waters of the Gulf of Oman. In the past, these forts guarded the port of Muscat.

In the early 15th century, Muscat was no more than a small port but by the beginning of the 16th century it had grown into an important trading centre. The Portuguese had been keeping an eye on it and decided to colonise Oman to increase their influence on the most important trade routes in the region. After several attacks by Ottoman warriors, the Portuguese built 2 forts: first Al-Mirani in 1550 and later Al-Jalali in 1587.

Fort Al-Mirani

The legend of Al-Mirani

Because of its rocky coastline Muscat was not an easy place to conquer, and the ‘twin forts’ made it nearly impossible. Yet there is a legend that describes how the Al-Mirani fort played an important role in expelling the Portuguese in the mid-17th century. According to the story, one of the Portuguese commanders fell in love with the daughter of a merchant who forbade them to marry based on religious grounds. When the commander threatened to ruin him, the merchant supposedly agreed and spent an entire year pretending to prepare for the wedding. He had managed to convince the commander that the fort’s supplies of grain and ammunition had to be replaced. However, what he actually did was slowly clear the fort of all ammunition. When all the supplies were removed, he gave his ruler Sultan bin Saif a sign so he could easily conquer the defenceless fort. The Portuguese left Muscat shortly afterwards. Unfortunately, the Al-Mirani fort can only be admired from the outside and is not open to visitors.

The beauty of Al-Jalali

The Al-Jalali fort is also known as the Ash Sharqiya fort. The name Al-Jalali seems to be derived from 'al jalal', which means 'great beauty', but others argue that the fort is named after Persian leader Jalal Shah. The fort consists of 2 towers that are connected to each other by a wall and accessible only via a steep staircase from the port side. Its isolated location made the fort a perfect prison, which is exactly what it was used as until the 1970s. In 1983, the fort was restored and turned into a private museum on the history of Oman. Unfortunately, it is only open for special guests such as royal families and heads of state.

Fort Al-Jalali