ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

The Kunsthalle: 7 centuries of art

The Kunsthalle in Hamburg is one of the biggest and most important art museums in Germany. The museum’s 3 impressive buildings offer a total of 13,000 square metres of exhibit space. Art lovers marvel at thousands of paintings, drawings and sculptures from various periods, including Romanticism. The museum also displays classic 20th-century modern art.

The halls and galleries of the Kunsthalle display 7 centuries of art history. Admire classic 19th-century works by German masters such as Caspar David Friedrich and Max Liebermann, as well as works by Dutch and Flemish painters. In addition to its impressive permanent collection, the Kunsthalle is also famous for its temporary exhibits which bring thousands of visitors to Hamburg each year.

The centrally located Kunsthalle is home to 7 centuries of art
The centrally located Kunsthalle is home to 7 centuries of art

Hamburg

The Height of Romanticism

Visitors can easily spend a full day browsing the enormous collection of the Kunsthalle. The permanent collection is divided into several categories, including Old Masters, 19th Century and Modern Art. The Galerie der Gegenwart displays art from the 1960s and onwards. The exhibition of Old Masters showcases religious art and North German works from the 14th century. The gallery also displays religious works by famous Dutch and Flemish painters such as Rembrandt, Van Ruisdael and Rubens.

The exhibit of 19th-century art includes famous works by well-known German painters such as Philipp Otto Runge and Max Liebermann. The collection also includes 14 outstanding works by Caspar David Friedrich, including 'Das Eismeer' and 'Wanderer über dem Nebelmeer'. These works transport the viewer to powerful landscapes that evoke loneliness, a typical theme of that period. These intense paintings embody the height of the Romantic Movement.

“Spend an entire day exploring the Kunsthalle”

Modern masters

The Kunsthalle’s modern art collection is one of the largest and most important in Germany. It includes works from the period 1900 to 1960 by famous modernist artists such as Edvard Munch, Pablo Picasso, Kirchner and Paul Klee. The works of Norwegian painter Edvard Munch include a version of his Madonna and several paintings of 3 girls on a bridge. Picasso’s early cubist works hang next to paintings by German masters such as August Macke. The collection also displays some impressive works by Max Beckmann – look in particular for his painting ‘Ulysses und Calipso’.

“Picasso’s early cubist art hangs next to paintings by German masters such as Macke”