ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

The largest Carnival celebration in the world

Rio de Janeiro’s Carnival is world famous. Every year, this huge exuberant spectacle begins 40 days before Easter and represents 5 days of celebrations. Millions of Brazilians and visitors who travel here from around the world come to experience this extravaganza. During Carnival, the streets are filled with music, dance and colourful parades.

There are many different stories about the origins of Carnival in Rio de Janeiro. The most plausible one explains that it grew out of the Portuguese spring festival ‘Entrudo’, a joyous street celebration where masked revellers threw water, mud and citrus fruit at each other. Around the year 1600, the Portuguese colonists introduced the party to Brazil where it developed into the Carnival we know today.

Celebrate Carnival in Rio
Celebrate Carnival in Rio

Rio de Janeiro

Music and dance

Music plays a central role during Carnival; dancers accompany the cheerful parades to the sounds of a lively samba beat. The origin of this music is found with the migrants who moved to Rio at the end of the 19th century. The boom of the coffee industry and the abolition of slavery created large migration flows in Brazil. Many former slaves from the state of Bahia settled in Rio de Janeiro and brought their local dances, music and traditions with them. Other colourful elements, such as the parade floats and exotic clothing, were later added to the Carnival.

Rio’s street bands

Each neighbourhood in Rio has its own favourite street band(s) or blocos. The city boasts more than 300 bands and the numbers keep growing every year. Each music group features samba musicians and dancers, their own songs and choreography. During Carnival, they always parade and perform at a fixed location in the city. Rio’s best known (and largest) bands are Cordão do Bola Preta, a traditional group that performs in the city centre, and the Banda de Ipanema that parades through the neighbourhood of Ipanema.
The samba school parade in the Sambódromo

The parade in the Sambódromo

The highlight of Carnival in Rio de Janeiro is the parade in the Sambódromo, a stadium that was built specifically for this purpose. For months, the samba schools in Rio de Janeiro prepare their spectacular show, involving 2500 to 5000 participants. Each school has its own theme that is represented in every detail, including the exotic handmade costumes. A jury awards points to the parades that begin in the evening and continue until the early morning. Each year the jury awards the best school, the most beautiful floats and the top samba queen. Tickets for this sought-after event sell out fast so plan ahead if you wish to watch the parade.
A packed Sambódromo

Photo credits

  • The samba school parade in the Sambódromo: Celso Pupo, Shutterstock
  • A packed Sambódromo: Migel, Shutterstock