ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

The Museum of the Revolution

The impressive building on the Plaza de la Revolución was once the Presidential Palace of Cuba. It now houses the Museo de la Revolución. The palace, which has a turbulent past, was world news in 1957 when a group of students rose up in rebellion against the former regime.

The Museum of the Revolution is dedicated both to the Cuban Revolution and the history of Cuba in general. The building alone is worth a visit: the exuberantly decorated interior and impressive architecture are fabulous, demonstrating the power of the country’s leaders. The museum itself first and foremost sheds light on the cause of the revolution, even though the facts presented are probably somewhat one-sided.

The Museo de la Revolución
The Museo de la Revolución

Havana

The revolution in a nutshell

The Cuban Revolution began in 1952 after the ex-sergeant and former president Fulgencio Batista seized power. Many Cubans were furious about this coup d’état, among them the young Fidel Castro who immediately made plans to overthrow Batista and start a Marxist movement, the 26th of July Movement. After a failed attack in 1953, Castro and his rebels were rounded up and imprisoned. International criticism of Batista’s dictatorship continued to increase. To meet the demands of the global community, Batista released the political prisoners in 1955. Castro and his followers fled to Mexico, where they made further plans to dispel Batista. Among those rebels were Che Guevara and Camilo Cienfuegos.


In the meantime, the revolution in Cuba continued unabated, the absolute milestone being the storming of the Presidential Palace by a group of students on 13 March 1957. The rebellion was struck down with much bloodshed and virtually all of the demonstrators were killed, an event that shocked the entire world. At the end of 1958, Batista could no longer carry on and, during the night of 1 January 1959, he fled Cuba. One day later, Guevara and Cienfuegos marched into Havana. Castro took longer because he celebrated his victory enthusiastically and spoke to large masses of frenzied Cubans in every city and village along his way. He did not arrive in the Cuban capital until 8 March 1959.

Sunset at the Museo de la Revolución

Castro’s boat

Starting at the top floor of the museum, you slowly delve into Cuban history, from the pre-Columbian era to the current social regime, naturally with the customary propaganda. The lovely Salón de los Espejos (Hall of Mirrors) was designed in imitation of the hall of the same name at the Palace of Versailles. A must-see is the ‘Granma’, the boat used by Fidel Castro and 81 soldiers when he returned in 1956 from hiding in Túxpan, Mexico. The boat is displayed as a monument in a small space behind the museum and guarded 24 hours a day.

+ Read more

View on the map

Museo de la Revolución, 1 Calle de Refugio, Havana