ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

The Paris of Haussmann

Wide boulevards flanked by trees, stately buildings and wrought iron balconies. The monumental beauty of Paris as we know it today has largely been the work of Baron Georges-Eugène Haussmann. Commissioned by Napoleon III in the 19th century, this urban architect designed a completely new street plan. In just 17 years, Paris was transformed from a medieval city to a modern capital.

Although the plans were controversial at the time and Haussmann radically reshaped large parts of the city, his vision has undeniably contributed to the charm of contemporary Paris. Inspired in part by London, he designed a mix of winding streets and sophisticated allure. The greatness of Haussmann’s vision is perhaps best seen at Place Charles de Gaulle, the location of the Arc de Triomphe. 12 boulevards branch out into the city in a radial pattern – hence its old name ‘Place de l’Étoile,’ which means Square of the Star.

The distinctive Haussmann style

Boulevard Haussmann

Haussmann's influence can be found throughout the city, not least on the eponymous Boulevard Haussmann. This street is lined with buildings in typical Haussmann style: 5 to 7 stories high white sandstone complexes with typical Parisian balconies. Although the buildings may seem similar at first glance, the differences are unmistakable. Haussmann developed different styles for every social class. Buildings of the same type were put together in îles (islands) and not combined with houses from another category.

Gold leaf and marble in Palais Garnier

One of the most stunning buildings from the Haussmann era is Palais Garnier, a building famous to the world as the Paris Opera. The architect Charles Garnier was entrusted with the prestigious task of building a new theatre in 1861. The Neo-baroque building is perhaps even prettier inside than out. Gold leaf, marble and frescoes adorn the interior and a spectacular ceiling painting can be admired within the auditorium. The lobby is equally breathtaking. Decorated with mosaics, sculptures and mirrors, the space guarantees that the public are not bored while waiting. The opera house is also the setting of The Phantom of the Opera, the novel by Gaston Leroux, which later became one of the most successful musicals.

+ Read more

Palais Garnier

See map

Palais Garnier, 8 Rue Scribe, 75009 Paris