ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

The 3 trumps of the Yarra Valley

East of Melbourne, just one hour away lies the Yarra Valley, the beautiful area where many of Australia’s famous wines come from. The Yarra River flows gently towards Hobsons Bay, winding its way through the fertile land that is home to some of Australia’s wonderful wildlife. The intriguing platypus is just one of the animals that lives here.

The valley is an epicurean paradise; in addition to outstanding chardonnays and pinot noirs, the region also produces various other delicacies. Visit the lively farmers’ markets where stalls are stacked with fresh fruit, fine chocolates and spicy cheeses. But the region’s natural beauty and the many activities are also a major attraction. Your senses will work overtime in Victoria’s loveliest valley.

The Yarra Valley
The Yarra Valley

Melbourne

Wine tasting in the grass

The Yarra Valley produces world-class wines and more than 70 vineyards are open to the public. To visit, you can either arrange your own transportation or participate in a wine tour. You may also combine a wine tour with a relaxed lunch or exclusive dinner; the valley boasts many top restaurants. For a more casual meal, purchase some goodies at a farmers’ market and find a pretty spot.

Plenty of picnic spots
Book a flight over the valley

A bird’s-eye view

The Yarra Valley offers a lot more than just vineyards: the rugged beauty of its flora and fauna are worth a visit too. Enjoy a ride through the Yarra Ranges National Park, the Toolangi State Forest or Kinglake National Park and enjoy the beautiful views. For an aerial view of the valley, conclude your day of sightseeing with a spectacular flight in a hot-air balloon.

The valley’s most bizarre inhabitant

The Yarra Valley is home to several typical Australian animals, such as koalas, kangaroos, dingoes and wombats. The most intriguing creature is the platypus. Visit the Healesville Sanctuary to learn more about this unique animal. During this ‘encounter’, you actually go into the water to play with the platypus. You can also feed the animal.

A platypus

Photo credits

  • Book a flight over the valley: Daryl Sim, Flickr