ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Visit a panda centre

The giant panda is the symbol of China. Once spread across the entire country, these bamboo eaters are now confined to the uninhabited forests of central China. If you’d like to see one, your best bet is to visit one of the breeding centres around Chengdu, where information and knowledge of the pandas are gathered and from where the creatures are eventually returned to the wild. The most famous centre is the Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding.

Poachers, deforestation and rapid population growth have made life difficult for pandas in recent times: they are threatened with extinction. That’s why a number of research centres were established in order to maintain the panda population. Dozens of pandas now live in research centres on the outskirts of Chengdu, such as the Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. The centre looks like a nature reserve, where the pandas lead relatively free and independent lives. They chew on the bamboo that is fed to them in the morning and they usually sleep in the afternoon. Early morning is therefore the best time for a visit.

Giant pandas are difficult to find in the wild
Giant pandas are difficult to find in the wild

Chengdu

Posing for the camera

The slow tempo of the panda

The panda population is decreasing rapidly. One of the reasons for this is that reproduction is a real challenge for pandas. Female pandas are only fertile for a short period each year and male pandas have a weak libido. In successful cases, the pandas mate in the spring and the cub is born after a 4-5 month pregnancy. A newborn panda weighs just 100 grams – a fraction of their fully grown weight of more than 100 kilos. If you’re really lucky, you may come across a panda cub at a research centre. You might even be able to have your photo taken with one... For a fee.

Pandas dry each other’s tears

Perhaps it is the black spots around the eyes that make pandas so appealing. There is a Chinese legend that explains where the spots come from. There are various versions of the story. But usually it involves a girl who had befriended the pandas, at a time when the bears were still completely white, except for their black paws. One day, the girl died and the pandas cried and cried. They rubbed their eyes constantly with their paws; hence the black spots. They also hugged each other for comfort and that made their ears and shoulders black as well.

+ Read more

Irresistible panda eyes

View on the map

The Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, 1375 Xiongmao Ave, Chenghua, Chengdu, Sichuan, China, 610081