ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Warsaw's new old city

The historic centre of Warsaw is a pleasant exception to the Communist concrete that defines many Central European cities. The medieval Stare Miasto (old town) is one of the most popular destinations in Poland. It seems hard to believe that the old city was almost lost after German occupiers reduced most of it to rubble.

The fact that the old city is in such fine shape today is the result of massive restoration efforts after World War II. The Germans destroyed practically every single building in this part of the city; only 15% of the area survived the war. But instead of filling the gaping hole with concrete, the old city was carefully restored to its former glory. In recognition of the efforts, the old city has been designated a UNESCO World Heritage site.

Russians and Germans

Stare Miasto began in the 13th century around the castle of the Dukes of Masovia, which then became the Royal Palace. Initially, the old city was surrounded by a dirt wall that was later replaced by a stone wall. For many years the neighbourhood played a central role in city life. However, during the 19th century this part of Poland that included Warsaw was conquered by the Russian Empire, and Stare Miasto lost its commercial importance as the heart of the capital. After World War I, Poland regained its sovereignty and the castle became the seat of the country's highest office - that of the president and his chancellery. The country’s self-determination proved short-lived when Germany invaded in 1939. Although the Luftwaffe caused substantial damage to the old city, most of it survived. But when in 1944 the Germans retaliated for the Warsaw Uprising, they left Stare Miasto in ruins.

“In retaliation for the Polish resistance, the Germans left Stare Miasto in ruins”

A sunny day on Rynek Starego Miasta

Around the market square

Rynek Starego Miasta, the lively central market square, is a good starting point for exploring the old city. Visit the nearby St. John's Cathedral, where Polish kings were crowned and buried. Also take a look in the Ul. Piwna, the longest street of the old city; paintings and gargoyles adorn the façades. Treat yourself to a delicious refreshment at Karmnik, the popular cocktail bar at number 4A.

+ Read more

View on the map

Rynek Starego Miasta