ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Whale watching tours from Vancouver Island

Grab a life jacket, hang on tight and keep your eyes open! Whale watching on Vancouver Island has become an extremely popular attraction. The coastline around Vancouver Island is the scene of a large whale migration that moves through the Pacific Ocean. From March to October, the waters around Vancouver and Vancouver Island teem with various species of whales.

Most whale watching tours leave from Victoria on Vancouver Island. Once on the open water, passengers can enjoy the scenery of the snow-capped mountains whilst keeping their eyes peeled for the first black dorsal fin or tail. This usually doesn’t take long and the animals can easily be spotted from a distance. Most whale watching tours even offer a special guarantee: those who don’t spot any whales can go again for free. That means that the odds of seeing a whale are pretty high and sightings are very common.

Powerful orcas

The cold waters around Vancouver Island are the preferred habitat of the mighty orca, also known as ‘killer whale’. It is not uncommon to spot up to 100 orcas at a time. The best time to spot orcas on the north side of Vancouver Island (at Johnstone Strait) is from July to mid-September. On the south side at Haro Strait, the most likely period is from early May to late September.
In addition to killer whales, gray whales and humpback whales can also be spotted around the island. The gray whales pass the west coast of Vancouver Island (at Tofino) and are frequently spotted in April and May. The whales are on their way from Mexico to the Bering Sea and pause in the bays of Vancouver Island to rest and feed. Several dozen gray whales spend the summer around Vancouver Island.
Although all whale species are impressive to observe, the humpback is the favourite of most people, and with good reason. Humpback whales are known for their acrobatics and their enchanting ‘songs’. Whale watchers can often hear these magical sounds. When the humpbacks are in a playful mood, they will shoot out of the water, half turn and land back on the surface with a huge splash, creating an enormous displacement of water. Each whale can weigh up to 45 tons, the equivalent of 500 people.