ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

World-famous Chinese heritage

There is a staggering amount of cultural heritage in China. Distributed across the vast country are some of the world’s greatest treasures such as the Great Wall of China, the Terracotta Army of Xi'an and the Forbidden City in Beijing. But there are many other places waiting to be discovered, by visitors and by archaeologists.

These incredible places include the colonial houses of Xiamen and Shanghai, operas in Beijing and Sichuan, monasteries in Tibet, the Honghe Hani Rice Terraces and the Historic Centre of Macau. These cultural treasures will make any visitor’s jaw drop. It’s impossible to see everything in one trip – ideally, you will come and explore China many times.

The Honghe Hani rice terraces
The Honghe Hani rice terraces

Treasures in the ground

When the farmer Zhifa Yang dug a well on his land just outside Xi'an in 1974, he came across some pottery shards. While this didn’t seem extraordinary at the time, archaeologists subsequently unearthed no less than 8,000 life-size warriors, horses and weapons which were protecting the buried mausoleum of Emperor Qin. Each of the warriors in the world-famous Terracotta Army of Xi'an has an individual appearance. They were even fully dressed when first interred underground. The army has been buried since the Christian era. Amazingly it appears that there are several such armies still concealed in the ground around the city, and archaeologists are currently using the latest techniques to find them. The Yangling Mausoleum of Han Dynasty is built around such a newly discovered army and brings history to life with a holographic film.

The world-famous warriors of Xi'an
Classic water garden in Suzhou

Water treasures

The Chinese penchant for water gardens is ancient and dates back at least to the 11th century. The finest water gardens are located in the cities of Suzhou and Hangzhou, both close to Shanghai, where nobles and officials used the limited space in their courtyards to best effect. The careful design of ponds, plants, rocks and hills ensures that the gardens only come into their own when you stroll through them. Now open to the public, the gardens welcome visitors with beautiful lotus ponds, tea pavilions, bonsai trees and bamboo. However, their most enchanting aspect remains the sublime landscape gardening, a source of inspiration to landscape gardeners from all over East Asia.

Treasures in heaven

The Tibetan people have been living according to Buddhist precepts among the sky-high mountain peaks for centuries, and temples and monasteries can be found in the most remote areas. Believers cover hundreds of kilometres during pilgrimages from their homes to the temples of Lhasa – some prostrating every other step on their hands and knees. If you visit the capital of Tibet you will be able to see scores of orange-robed monks praying and studying in the Drepung Monastery as well as the Potala Palace, former residence of the Dalai Lama.

The snow-white Potala Palace in Lhasa

Photo credits

  • The world-famous warriors of Xi'an: meanmachine, Shutterstock