ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

 

Best of Paris

From great restaurants to famous sites and unique activities: here‘s what not to miss in Paris.

tripadvisor yelp

Show

   
  Like a Local in Paris

  543 reviews

  Bijoux Blues

  129 reviews

  SANDEMANs NEW Europe - Paris

  9,343 reviews

  ASPIC

  566 reviews

  Les Apotres de Pigalle

  1,416 reviews

  Epicure

  2,428 reviews

  L'Ivress Sentier

  56 reviews

  Compagnie Des Vins Surnaturels

  66 reviews

  Colorova Patisserie

  110 reviews

  Bistrotters

  61 reviews

  Bubar

  27 reviews

  Anticafé

  37 reviews

  L'Arpège

  174 reviews

  Restaurant Pierre Gagnaire

  84 reviews

  Sarl Le Garde Manger

  50 reviews

  Le Tabarin

  62 reviews

  Maison Privat

  28 reviews

  Le Louchébem

  184 reviews

  L'Epicerie Musicale

  28 reviews

  Biglove Caffè

  50 reviews

  Breakfast in America 2

  286 reviews

  Les Affamés

  18 reviews

  Auciel

  38 reviews

  Graindorge

  34 reviews

  Mamie Burger

  70 reviews

  La Boîte aux Lettres

  24 reviews