ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

Turkey

Ceramics on the Spice Bazaar, Turkey

A friendly country full of centuries-old architecture

Looking to relax in a country packed with culture and nature? Book flights to Turkey and visit the mausoleum of former president Atatürk in Ankara and rent a boat with a crew in Bodrum to sail on the crystal-clear sea. Visit a Turkish bath or hamam for an authentic Turkish experience. A steam bath and a vigorous body scrub will leave you with silky smooth skin.

 

To Turkey

Relax on the coast

Turkey is the proud owner of the most beautiful Roman ruins in the world. Most of these can be found in Efeze. Visit this ancient city and stroll among the pillars of temples, Roman baths and the ingeniously designed water distribution systems. The country is also known for its beautiful beaches. The town of Kusadasi, on Turkey’s west coast, has some beautiful sandy beaches. Float around on an air mattress and soak up the warm weather until the bright orange sun sinks into the ocean. Go into town to sample local delicacies such as the sweet baklava or spicy kebab meat. Expect to be surprised: book a flight to Turkey now!

Magical Istanbul

Turkey’s most popular city is Istanbul. This flamboyant metropolis is home to the Hagia Sophia. This magnificent former cathedral and mosque is now a museum of art and culture. Looking for a place to shop? Visit the Grand Bazaar, a covered market packed with carpets, colourful spices and jewellery. Join the chatty merchants for a cup of çay, the traditional sweet Turkish tea. And don’t be afraid to bargain! Turkey also boasts many natural treasures. Admire the limestone terraces of Pamukkale or board a hot air balloon and fly over Cappadocia. Floating above the enormous rock formations, the world below seems like a lunar landscape.

Book flights to Turkey for a magical holiday

Looking for a cheap flight to Turkey? With KLM, your holiday begins the moment you step onboard. Your journey will fly by with your own entertainment set on intercontinental flights: free films, games and music. Enjoy our selection of snacks or a tasty dinner and drinks. Add in our many handy extra services (some available for a supplement) and you’ll be in Turkey before you know it.

Read more

Read less

Turkey: all destinations

Istanbul THB 25420