ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

Famous NYC yellow cabs
 

Best of New York

From great restaurants to famous sites and unique activities: here‘s what not to miss in New York.

tripadvisor yelp

Show

   
  The National 9/11 Memorial & Museum

  79,875 reviews

  Style Room NYC Shopping Tour Experiences

  667 reviews

  DM Weil Gallery

  190 reviews

  Levain Bakery

  4,022 reviews

  Calico Gourmet Foods & Dessertery.

  348 reviews

  Lake Effect Artisan Ice Cream

  196 reviews

  Ken & Dana Design

  180 reviews

  Kickstand Bicycles

  120 reviews

  Fuego 718

  141 reviews

  Bungo Box

  218 reviews

  SRG Fashion

  95 reviews

  Mercury Jewels

  82 reviews

  Paisley Bridal

  121 reviews

  ScentElate

  123 reviews

  Proper Puss

  96 reviews

  West End Jewelers

  83 reviews

  BoxUp

  78 reviews

  David S Diamonds

  115 reviews

  ROOQ Fine Art and Framing

  101 reviews

  AY Jewelry

  314 reviews

  Joshiana Wireless Repair

  148 reviews

  Silk Road Cycles

  90 reviews

  BCCO NYC Custom Printing

  157 reviews

  Dana Walden Bridal

  100 reviews

  Melissa's Creation

  65 reviews

  H Optics

  156 reviews