ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

Architecture destinations

 

Ancient temples and state-of-the-art skyscrapers

Are you an architecture lover? With KLM, discover the most beautiful destinations in the world that are full of impressive structural designs. Visit historic structures in South America or admire modern designs in North America. Almost everybody knows of the Taj Mahal mausoleum in India. The Sydney Opera House and the Leaning Tower of Pisa are also classic landmarks. These buildings have indeed made their mark!

Architecture throughout the ages

World-famous buildings and architectural styles all tell wonderful stories about the local culture and the era in which they were built. A visit to the Angkor Wat Temple complex in Cambodia is like a trip back to the 8th century. The enormous boulders that you step across were also walked on by the Khmer people. Let Machu Picchu in Peru surprise you, and imagine how this clever irrigation system was built at such a remote mountain location. The pyramids in Egypt are perhaps some of the most mysterious structures in the world. Expect to be surprised: book your trip to these unique locations now!

The beauty of unique shapes

The most striking structures in the world have one thing in common: their distinctive shapes. Visit Gaudí’s elegant Sagrada Familia in Spain or admire the ultra-modern tower of One World Trade Center in New York. Interested in seeing the tallest building in the world? You will definitely crane your neck when you are looking at the Burj Khalifa Tower in Dubai. The building is a whopping 829 metres high! Fans of modern architecture will feast their eyes on the Crescent Hydropolis Underwater Resort and Palm Island.

Architectural travel for a culture-filled holiday

Looking for a cheap flight to see architectural masterpieces? With KLM, your holiday begins the moment you step onboard. Your journey will fly by with your own entertainment set on intercontinental flights: free films, games and music. Enjoy our selection of snacks or a tasty dinner and drinks. Add in our many handy extra services (some available for a supplement) and you’ll be on holiday before you know it.

Read more

Read less