ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

Historical sites & holiday destinations

 

Stroll through ancient sites

Looking for a destination with a fascinating past? Discover the most beautiful historical destinations in the world with KLM. Stroll around ancient excavated villages in Europe. Or spend a few days with your children exploring the American Museum of Natural History in New York where evolution comes to life. History fascinates!

Historic treasures

From the kilometres-long Chinese Wall in China to the stone city of Petra in Jordan: the world is full of historical sites. Take Italy for example. Visit famous cities such as Pompeii, unearthed after years hidden under a layer of ash. Visit the Colosseum in Rome or admire the Spanish Steps. Would you like to learn more about the Mayan culture? Mexico offers a wealth of historical sites. Visit the city of Chitzen Itza, full of famous Mayan ruins. This is one of the 7 modern wonders of the world! Expect to be surprised: book a flight to some amazing historical destinations now!

Learn from history

There are also important sites around the world that show the dark side of history. Concentration camp Auschwitz in Poland is one of the most moving monuments remembering victims of World War 2. Words cannot express what happened here. Another chilling monument can be found at the Killing Fields in Cambodia where horrific cruelties took place not that long ago. Fortunately there are also less sombre monuments, such as the world-famous temple complex packed with history at Angkor Wat.

Flights to an impressive historical holiday

Looking for a cheap ticket to historical destinations? With KLM, your holiday begins the moment you step onboard. Your journey will fly by with your own entertainment set on intercontinental flights: free films, games and music. Enjoy our selection of snacks or a tasty dinner and drinks. Add in our many handy extra services (some available for a supplement) and you’ll be on holiday before you know it.

Read more

Read less