ดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องได้รับการอัปเดต
เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ KLM.com อย่างปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเลือกเบราว์เซอร์อื่น การดำเนินการต่อด้วยเวอร์ชันนี้อาจไม่สามารถแสดงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ที่อัปเดตแล้ว

Music & Nightlife

 

From intimate concerts to large festivals

Looking for a musical holiday? Discover the best night clubs, bars, concerts and international festivals all around the world with KLM. Enjoy nostalgic fado music in Portuguese restaurants and visit trendy bars and clubs in Las Vegas. Dance lovers can party their hearts out on the Spanish island of Ibiza. All summer the most famous DJs in the world spin their tunes in the big nightclubs. Life is one big party!

Dress up and sing along

Swing your hips during Brazilian carnival or sing along with popular schlager songs at Germany’s Oktoberfest. All around the world, the most amazing festivals are celebrated. Nothing is for sale at the Burning Man festival in the United States but you can have a lot of fun exchanging items with other festival goers. So make sure to stock up on supplies and don’t forget to bring some colourful dress-up clothes! Celebrate Thai New Year during Songkran in Bangkok. Fill up your water gun and tuck away your camera: this celebration is a great excuse for the biggest water fight in the world. Expect to be surprised: book a holiday to the best music and nightlife destinations now!

Music for everyone

Tango in Argentina and opera in Italy. Music is strongly associated with culture. Visit Jamaica for tropical reggae tunes. If you would rather stomp your cowboy boots to the songs of Johnny Cash, then head to Nashville in the United States. But this country offers much more than just country music... Sway to soul music in Memphis or listen to a jazz concert in one of the many charming bars or jazz clubs in New Orleans. You may even discover the new Amy Winehouse!

Flights to a holiday with the best music and nightlife

Looking for a cheap ticket to musical destinations? With KLM, your holiday begins the moment you step onboard. Your journey will fly by with your own entertainment set on intercontinental flights: free films, games and music. Enjoy our selection of snacks or a tasty dinner and drinks. Add in our many handy extra services (some available for a supplement) and you’ll be on holiday before you know it.

Read more

Read less

The highlights of Music & Nightlife