Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Werken bij KLM
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish

FAQ interne kandidaten

Wanneer ben ik een interne kandidaat?
Wanneer je een contract voor onbepaalde of bepaalde tijd bij KLM hebt ben je een interne kandidaat.

Hoe kan ik solliciteren?
Op de interne vacaturesite op www.myklm.org worden actuele vacatures gepubliceerd.

Hoe ziet de selectieprocedure eruit?
Als interne kandidaat solliciteer je naar de functie van cabin attendant via de link die gepubliceerd wordt op de interne vacaturesite van KLM. Je volgt dezelfde sollicitatieprocedure als externe kandidaten. Het enige verschil is dat er in plaats van een referentiecheck, een dossiercheck zal worden uitgevoerd. Voor deze dossiercheck geef je door deelname aan de sollicitatieprocedure automatisch toestemming.

Wanneer hoor ik het resultaat van mijn sollicitatie?
Je ontvangt binnen tien werkdagen na de selectie de uitslag per mail. Als de uitslag positief is, staat in de mail vermeld hoe de vervolgprocedure eruit ziet. Bij een negatieve uitslag kun je, indien gewenst, een afspraak maken voor een telefonische toelichting op de afwijzing.

Ontvang ik een salaris tijdens de basiscursus?
Tijdens de basiscursus behoud je het salaris (exclusief toeslagen) behorende bij je oude functie.

Wat is mijn salaris na de basiscursus?
Na het goed doorlopen van de basiscursus ontvang je het startsalaris behorende bij de functie van cabin attendant (overeenkomstig de voorwaarden die in de CAO voor KLM cabinepersoneel zijn vastgelegd).

Kan ik nog terug naar mijn oude functie wanneer ik heb gekozen voor de functie van cabin attendant?
Wanneer je hebt gekozen voor de functie van cabin attendant kun je niet automatisch terug naar je oude functie.

Krijg ik direct een vast contract?
Wanneer je een onbepaalde tijd contract hebt in je huidige functie behoud je dit contract na het positief doorlopen van de basiscursus. Dit zal een contract zijn op basis van 100% dienstverband. Indien je een nog lopend contract voor bepaalde tijd hebt, dan krijg je na het succesvol afronden van de basiscursus, in principe een nieuw contract voor bepaalde tijd (van een jaar).

Behoud ik mijn oorspronkelijke datum van indiensttreding?
Ja, die behoud je ten aanzien van de dag van het 25-jarig c.q. 40-jarig jubileum en de IPB-faciliteiten. Echter, de datum waarop je in productie komt bij Inflight Services (na het goed doorlopen van de basiscursus) geldt als het gaat om zaken als promotie, aanvragen van deeltijd, het aangaan van een nevenfunctie e.d.

Moet ik mij opnieuw aanmelden voor de cafetariaregeling?
Je hoeft je niet opnieuw aan te melden indien je je voor het lopende kalenderjaar reeds hebt aangemeld. De cafetariaregeling is een arbeidsvoorwaardelijke regeling van KLM waarmee 'middelen' kunnen worden gebruikt voor 'doelen'. Je kunt hiermee belastingvoordeel halen. De belastingdienst eist dat je ieder jaar opnieuw je persoonlijke keuze maakt.

Moet ik een waardeoverdracht doen van het KLM grondfonds naar het pensioenfonds voor KLM cabinepersoneel?
Indien je een waardeoverdracht wenst, dan dien je deze binnen zes maanden na de datum van indiensttreding bij KLM Inflight Services bij de Blue Sky Group  aan te vragen.

Mag ik non-activiteit aanvragen?
Het opnemen van non-activiteit in het eerste jaar in de functie van KLM cabin attendant  is toegestaan, maar KLM acht het wenselijk dat je pas na het opdoen van voldoende ervaring een verzoek tot non-activiteit indient. Je kunt dit uiteraard bespreken met je Manager Cabin Crew. Een verzoek dien je in via DANA (digitale aanvraag non-activiteit) op KLM4U.

Kan ik ouderschapsverlof aanvragen?
Ja dat kan indien je nog ouderschapsverlof tegoed hebt en je kind jonger dan 8 jaar is. Verdere informatie en het aanvraagformulier vind je op KLM4U>Inflight Services > My Work & Development > ouderschapsverlof.