Belangrijke reisinformatie

Lees de onderstaande reisinformatie zorgvuldig door. Deze informatie is bijgewerkt in juni 2017.

Bagage

Wilt u meer weten over uw bagagevrijstelling? Lees hoeveel bagage u mag meenemen en welke bijkomende kosten en kortingen er komen kijken bij het meenemen van extra bagage en speciale bagage.

Verboden of beperkt toegestane voorwerpen

Er is een aantal voorwerpen of goederen dat niet vervoerd mag worden in uw handbagage en/of ruimbagage of waaraan restricties zijn verbonden. Lees meer over de specifieke regels die we hebben voor het meenemen van bepaalde voorwerpen en goederen aan boord.

Incheck- en bagageafgiftetijden

Aan Passagiers wordt gevraagd om op tijd te arriveren, uiterlijk op de tijdstippen die hiervoor door KLM zijn aangegeven om in te checken en te boarden. De inchecktijden verschillen per luchthaven. Het kan zijn dat er andere inchecktijden gelden wanneer uw vlucht wordt uitgevoerd door een partner airline; bekijk de betreffende website voor de juiste inchecktijden. U vindt de uitvoerende luchtvaartmaatschappijen op uw boekingsbevestiging. Als passagiers niet inchecken of niet op tijd aanwezig zijn bij de gate, heeft de KLM het recht om de stoel die voor deze passagier is gereserveerd te annuleren.


Bekijk de incheck- en bagageafgiftetijden

Vertraging, annulering en instapweigering

KLM zal altijd proberen vertraging, annulering en instapweigering zo veel mogelijk te voorkomen. Mocht u hier toch mee te maken krijgen, dan biedt KLM u assistentie aan en een vergoeding die is afgestemd op de duur van de vertraging en de lengte van uw vlucht. Meer informatie over de rechten van passagiers met betrekking tot vergoeding en/of assistentie kunt u vinden in de brochure “Assistentie en compensatie”. Zorg ervoor dat uw contactgegevens bij ons bekend zijn, zodat wij u direct kunnen informeren.

Advies voor internationale passagiers met betrekking tot beperkte aansprakelijkheid

Voor passagiers die een reis ondernemen waarvan de eindbestemming en eventuele tussenbestemming(en) niet in het land van vertrek liggen, is het Verdrag van Warschau mogelijk van toepassing op de gehele reis – met inbegrip van de delen van de reis die geheel in het land van vertrek of aankomst worden afgelegd. Met betrekking tot passagiers die een reis ondernemen naar of vanuit de Verenigde Staten of met een overeengekomen landing in dit land, bepalen het Verdrag en de bijzondere vervoersovereenkomsten die in de geldende tarieven zijn opgenomen dat de aansprakelijkheid van vervoerders die dergelijke bijzondere overeenkomsten ondertekend hebben in geval van overlijden of lichamelijk letsel van passagiers over het algemeen beperkt blijft tot de bewezen schade, met een maximale vergoeding van US$ 75.000,00 per passagier, en dat deze beperkte aansprakelijkheid geenszins de nalatigheid van de vervoerder veronderstelt. Voor passagiers die reizen met een vervoerder die geen bijzondere overeenkomst ondertekend heeft en passagiers die geen reis ondernemen van of naar de Verenigde Staten of een reis met een overeengekomen landing in dit land, blijft de aansprakelijkheid van de vervoerder voor overlijden of lichamelijk letsel van de passagiers in de meeste gevallen beperkt tot ongeveer US$ 10.000,00 of US$ 20.000,00.
De namen van de vervoerders die dergelijke bijzondere overeenkomsten ondertekend hebben, kunnen bij alle verkoopkantoren van de vervoerders in kwestie worden ingezien.
Aanvullende dekking kan verkregen worden door een particuliere verzekering af te sluiten. Deze verzekering is niet onderhevig aan de aansprakelijkheidsbeperking van de vervoerder die is bepaald in het Verdrag van Warschau of in bovengenoemde bijzondere vervoersovereenkomsten. Voor meer informatie kunt u terecht bij een vertegenwoordiger van uw luchtvaartmaatschappij of verzekeringsmaatschappij.
Let op: De bovengenoemde aansprakelijkheidslimiet van US$ 75.000,00 is inclusief juridische kosten. Indien in het land waar de klacht wordt voorgelegd echter wettelijk is bepaald dat juridische kosten afzonderlijk worden toegewezen, wordt de limiet vastgesteld op US$ 58.000,00 exclusief juridische kosten.
Dit bericht is vereist per Order 69-2-65 van de U.S. DOT. Het is geen weergave van de bepalingen van het Verdrag van Montreal van 1999 die van toepassing kunnen zijn op uw reis. Dit is geenszins een garantie van de nauwkeurigheid van de inhoud.

Niettegenstaande het voorgaande, kan de passagier ook recht hebben op een gunstigere aansprakelijkheidsregeling. De volgende aansprakelijkheidslimiet is van toepassing op uw reis met een vlucht die wordt uitgevoerd door KLM:

  1. De aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel van een passagier is niet door financiële limieten beperkt en KLM kan een voorschot betalen aan de schadevergoedingsgerechtigde dat toereikend is om de onmiddellijke financiële noden te lenigen en dat evenredig is aan de geleden schade;
  2. In geval van schade aan of vernieling, verlies of vertraging van bagage is de aansprakelijkheid van KLM beperkt tot 1.131 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 1.230) voor bewezen schade. In geval van een hogere waarde van uw bagage wordt u geadviseerd hiervan aangifte te doen tijdens het inchecken of hiervoor een volledige verzekering af te sluiten voorafgaand aan uw reis.
  3. In geval van schade veroorzaakt door vertraging van het luchtvervoer is de aansprakelijkheid van KLM beperkt tot 4.694 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 5.100) voor aantoonbare verliezen en kosten.

Als u een gedeelte van uw reis tevens met andere luchtvaartmaatschappijen aflegt, adviseren wij u contact op te nemen met de desbetreffende luchtvaartmaatschappijen ten aanzien van hun beperking van aansprakelijkheid.

Dit bericht voldoet aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad.

Aansprakelijkheid van de luchtvervoerder voor passagiers en hun bagage

Vrijwaringsclausule:
Dit bericht is vereist per Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad. Dit bericht kan niet gebruikt worden als grondslag voor een verzoek om vergoeding, noch om de bepalingen van de Verordening of het Verdrag van Montreal te interpreteren, en is geen onderdeel van het contract tussen u en de luchtvervoerder(s).

Dit bericht is onjuist in de verklaring dat de luchtvervoerder voor schade tot 113.100 bijzondere trekkingsrechten geen verzoek tot vergoeding kan aanvechten. Volgens de Verordening en het Verdrag van Montreal is de situatie als volgt: bij schade tot aan 113.100 bijzondere trekkingsrechten in geval van overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt aan boord van een vliegtuig of tijdens het in- of uitstappen kan de vervoerder de aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken, behalve in geval van nalatigheid. Tevens is de beperking van de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder in geval van vertraging, vernieling, verlies of beschadiging van de bagage een totale som van 1.131 bijzondere trekkingsrechten voor bewezen schade en kosten, tenzij de passagier bij het inchecken een speciale verklaring van een hogere waarde heeft ingediend of een aanvullende verzekering heeft aangeschaft.

Aansprakelijkheid van de luchtvervoerder voor passagiers en hun bagage
Deze informatie is een samenvatting van de aansprakelijkheidsvoorwaarden die toegepast worden door de luchtvervoerders binnen de Europese Gemeenschap in naleving van de EG-wetgeving en het Verdrag van Montreal.

Vergoeding in geval van overlijden of lichamelijk letsel 
Er is geen beperking op de financiële aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van een passagier. Bij schade tot 113.100 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 123.000) kan de luchtvervoerder een verzoek tot schadevergoeding niet aanvechten. Boven dit bedrag kan de luchtvervoerder zich verdedigen tegen een verzoek tot schadevergoeding door te bewijzen dat de vervoerder niet nalatig was of anderszins in gebreke was.

Voorschotbetalingen 
Indien een passagier komt te overlijden of gewond raakt, dient de luchtvervoerder uiterlijk 15 dagen na de identificatie van de vergoedingsgerechtigde een voorschot te betalen om de onmiddellijke financiële noden te lenigen. In geval van overlijden zal deze voorschotbetaling niet lager zijn dan 16.000 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 20.000).

Vertraging van de passagier 
In geval van vertraging van de passagier is de luchtvervoerder aansprakelijk voor de schade, tenzij de vervoerder alle redelijke maatregelen heeft getroffen om schade te voorkomen of het onmogelijk was om zulke maatregelen te treffen.
De aansprakelijkheid bij de vertraging van een passagier is beperkt tot 4.694 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 5.100).

Vertraging van de bagage 
In geval van vertraging van de bagage is de luchtvervoerder aansprakelijk voor de schade, tenzij de vervoerder alle redelijke maatregelen heeft getroffen om schade te voorkomen of het onmogelijk was om zulke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid bij de vertraging van de bagage is beperkt tot 1.131 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 1.230).

Schade aan of vernieling of verlies van bagage 
De luchtvervoerder is aansprakelijk voor vernieling of verlies van of schade aan bagage tot 1.131 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 1.230). In het geval van ingecheckte bagage is de luchtvervoerder aansprakelijk – ook als er geen sprake is van schuld – tenzij de bagage in gebreke was. In het geval van handbagage is de luchtvervoerder alleen aansprakelijk indien er sprake is van schuld.

Hogere aansprakelijkheidslimiet voor bagage 
Passagiers kunnen aanspraak maken op een hogere aansprakelijkheidslimiet door uiterlijk bij het inchecken een speciale verklaring af te leggen en een toeslag te betalen.

Klachten over bagage 
Indien de bagage is beschadigd, vertraagd, vermist of vernield, dient de passagier zo snel mogelijk een schriftelijke klacht in te dienen bij de luchtvervoerder. In geval van schade aan ruimbagage dient de passagier binnen zeven dagen een schriftelijke klacht in te dienen en in geval van vertraging van de bagage, binnen 21 dagen. In beide gevallen geldt de termijn vanaf de datum dat de bagage ter beschikking is gesteld aan de passagier.

Aansprakelijkheid van de contractuele en feitelijke luchtvervoerders 
Indien de feitelijke luchtvervoerder niet de contractuele luchtvervoerder is, heeft de passagier het recht om bij beide partijen een klacht of verzoek om schadevergoeding in te dienen. Wordt de naam of code van een bepaalde luchtvervoerder op het ticket vermeld, dan is deze vervoerder de contractuele luchtvervoerder.

Termijn voor indienen van vordering 
Een juridisch verzoek om schadevergoeding moet worden ingediend binnen twee jaar na de aankomstdatum van de vlucht of de datum waarop de vlucht had moeten aankomen.

Grondslag voor deze informatie 
Aan de hierboven beschreven regels ligt het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 ten grondslag. Dit verdrag is ingevoerd onder Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad (en geamendeerd door Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad) en de nationale wetgeving van de lidstaten.