Belangrijke reisinformatie

Lees de onderstaande reisinformatie zorgvuldig door. Deze informatie is bijgewerkt in april 2013.

Algemene Vervoersvoorwaarden

De Algemene Vervoersvoorwaarden van KLM gelden voor passagiers die hun vliegreis in zijn geheel of gedeeltelijk afleggen met KLM, de maatschappij die op het ticket voor deze reis vermeld staat als vervoerder. De Algemene Vervoersvoorwaarden van KLM worden kosteloos verstrekt door KLM en haar officiële vertegenwoordigers.

Lees de Algemene Vervoersvoorwaarden

Bagage

Wilt u meer weten over uw bagagevrijstelling? Lees hoeveel bagage u mag meenemen en welke bijkomende kosten en kortingen er komen kijken bij het meenemen van extra bagage en speciale bagage.

Bijzondere diensten

Op verzoek en indien mogelijk biedt KLM een aantal bijzondere diensten aan boord, zoals speciale maaltijden (alleen op intercontinentale vluchten), babyverzorging en huisdierenvervoer. Deze diensten moeten ten minste 36 uur voor vertrek worden aangevraagd. In Business Class en op intercontinentale vluchten ook in Economy Class kunnen passagiers zelf een stoel kiezen wanneer zij hun vlucht boeken.

Check-in, herbevestiging en annulering

Inchecktijden
Passagiers dienen uiterlijk op de tijdstippen die hiervoor door KLM zijn aangegeven aanwezig te zijn om in te checken en te boarden. De inchecktijden verschillen per luchthaven. Om uw reis zo soepel mogelijk te laten verlopen, raden wij u aan voldoende tijd in te calculeren voor het inchecken. Wanneer een passagier niet op tijd aanwezig is op de inchecklocatie of bij de gate, heeft de KLM het recht om de stoel die voor deze passagier is gereserveerd te annuleren. De inchecktijden van KLM kunt u raadplegen en downloaden op www.klm.com.

Bekijk de incheck- en bagageafgiftetijden

Herbevestiging / Reserveringen
U hoeft uw KLM-vlucht niet opnieuw te bevestigen. Andere luchtvaartmaatschappijen kunnen u echter wel vragen uw boeking voor een doorlopende reis of terugvlucht opnieuw te bevestigen wanneer uw reis langer dan 72 uur wordt onderbroken. Wij raden u daarom aan contact op te nemen met het dichtstbijzijnde kantoor van de luchtvaartmaatschappij waarbij u heeft geboekt. U dient dit ten minste 72 uur voor vertrek te doen.

Wijzigingen in uw reisplannen
Indien uw reisplannen veranderen, moet u uw reisagent of het KLM-kantoor hiervan op de hoogte brengen. Doet u dit niet, dan worden alle boekingen voor uw vervolgvluchten en/of terugvlucht mogelijk geannuleerd.

Belastingen, kosten en toeslagen
Alle belastingen, kosten en/of toeslagen die worden opgelegd door de regering of door gemeentelijke of andere overheidsinstanties of door de luchthavenbeheerder of KLM en betrekking hebben op de passagier of diens gebruik van diensten en/of faciliteiten, vormen een aanvulling op de geldende vervoerskosten en toeslagen. Indien bovengenoemde bijkomende kosten niet zijn inbegrepen bij de vervoerskosten dient de passagier deze alsnog te voldoen, ook wanneer het ticket reeds is uitgegeven en/of de passagier de ticketprijs al heeft voldaan.
Bij annulering van uw ticket kunt u teruggave aanvragen van de luchthavenbelasting. Toeslagen met de code OA of OB kunnen niet worden vergoed. De door de luchtvaartmaatschappij geheven toeslag met code YR en/of YQ kan alleen worden terugbetaald wanneer er sprake is van een vlucht met een restitueerbaar tarief.

Voor het wijzigen en/of annuleren van tickets kunnen administratieve kosten in rekening worden gebracht.

Instapweigering, annulering en vertraging

KLM neemt alle nodige maatregelen om vertraging, annulering en instapweigering te voorkomen. Wordt u echter toch geweigerd of is uw vlucht gecanceld of meer dan twee uur vertraagd? Dan biedt KLM u een vergoeding en assistentie aan, afgestemd op uw situatie. Voor meer informatie over de voorwaarden met betrekking tot vergoeding en/of assistentie bij vluchten die vertrekken uit EU-landen kunt u de brochure “Assistentie en Compensatie” raadplegen. Deze informatie is ook opgenomen in de Algemene Vervoersvoorwaarden van KLM.

Advies voor internationale passagiers met betrekking tot beperkte aansprakelijkheid

Voor passagiers die een reis ondernemen waarvan de eindbestemming en eventuele tussenbestemming(en) niet in het land van vertrek liggen, is het Verdrag van Warschau mogelijk van toepassing op de gehele reis – met inbegrip van de delen van de reis die geheel in het land van vertrek of aankomst worden afgelegd. Met betrekking tot passagiers die een reis ondernemen naar of vanuit de Verenigde Staten of met een overeengekomen landing in dit land, bepalen het Verdrag en de bijzondere vervoersovereenkomsten die in de geldende tarieven zijn opgenomen dat de aansprakelijkheid van vervoerders die dergelijke bijzondere overeenkomsten ondertekend hebben in geval van overlijden of lichamelijk letsel van passagiers over het algemeen beperkt blijft tot de bewezen schade, met een maximale vergoeding van US$ 75.000,00 per passagier, en dat deze beperkte aansprakelijkheid geenszins de nalatigheid van de vervoerder veronderstelt. Voor passagiers die reizen met een vervoerder die geen bijzondere overeenkomst ondertekend heeft en passagiers die geen reis ondernemen van of naar de Verenigde Staten of een reis met een overeengekomen landing in dit land, blijft de aansprakelijkheid van de vervoerder voor overlijden of lichamelijk letsel van de passagiers in de meeste gevallen beperkt tot ongeveer US$ 10.000,00 of US$ 20.000,00.
De namen van de vervoerders die dergelijke bijzondere overeenkomsten ondertekend hebben, kunnen bij alle verkoopkantoren van de vervoerders in kwestie worden ingezien.
Aanvullende dekking kan verkregen worden door een particuliere verzekering af te sluiten. Deze verzekering is niet onderhevig aan de aansprakelijkheidsbeperking van de vervoerder die is bepaald in het Verdrag van Warschau of in bovengenoemde bijzondere vervoersovereenkomsten. Voor meer informatie kunt u terecht bij een vertegenwoordiger van uw luchtvaartmaatschappij of verzekeringsmaatschappij.
Let op: De bovengenoemde aansprakelijkheidslimiet van US$ 75.000,00 is inclusief juridische kosten. Indien in het land waar de klacht wordt voorgelegd echter wettelijk is bepaald dat juridische kosten afzonderlijk worden toegewezen, wordt de limiet vastgesteld op US$ 58.000,00 exclusief juridische kosten.
Dit bericht is vereist per Order 69-2-65 van de U.S. DOT. Het is geen weergave van de bepalingen van het Verdrag van Montreal van 1999 die van toepassing kunnen zijn op uw reis. Dit is geenszins een garantie van de nauwkeurigheid van de inhoud.

Niettegenstaande het voorgaande, kan de passagier ook recht hebben op een gunstigere aansprakelijkheidsregeling. De volgende aansprakelijkheidslimiet is van toepassing op uw reis met een vlucht die wordt uitgevoerd door KLM:

 1. De aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel van een passagier is niet door financiële limieten beperkt en KLM kan een voorschot betalen aan de schadevergoedingsgerechtigde dat toereikend is om de onmiddellijke financiële noden te lenigen en dat evenredig is aan de geleden schade;
 2. In geval van schade aan of vernieling, verlies of vertraging van bagage is de aansprakelijkheid van KLM beperkt tot 1.131 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 1.230) voor bewezen schade. In geval van een hogere waarde van uw bagage wordt u geadviseerd hiervan aangifte te doen tijdens het inchecken of hiervoor een volledige verzekering af te sluiten voorafgaand aan uw reis.
 3. In geval van schade veroorzaakt door vertraging van het luchtvervoer is de aansprakelijkheid van KLM beperkt tot 4.694 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 5.100) voor aantoonbare verliezen en kosten.

Als u een gedeelte van uw reis tevens met andere luchtvaartmaatschappijen aflegt, adviseren wij u contact op te nemen met de desbetreffende luchtvaartmaatschappijen ten aanzien van hun beperking van aansprakelijkheid.

Dit bericht voldoet aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad.

Aansprakelijkheid van de luchtvervoerder voor passagiers en hun bagage

Vrijwaringsclausule:
Dit bericht is vereist per Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad. Dit bericht kan niet gebruikt worden als grondslag voor een verzoek om vergoeding, noch om de bepalingen van de Verordening of het Verdrag van Montreal te interpreteren, en is geen onderdeel van het contract tussen u en de luchtvervoerder(s).

Dit bericht is onjuist in de verklaring dat de luchtvervoerder voor schade tot 113.100 bijzondere trekkingsrechten geen verzoek tot vergoeding kan aanvechten. Volgens de Verordening en het Verdrag van Montreal is de situatie als volgt: bij schade tot aan 113.100 bijzondere trekkingsrechten in geval van overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt aan boord van een vliegtuig of tijdens het in- of uitstappen kan de vervoerder de aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken, behalve in geval van nalatigheid. Tevens is de beperking van de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder in geval van vertraging, vernieling, verlies of beschadiging van de bagage een totale som van 1.131 bijzondere trekkingsrechten voor bewezen schade en kosten, tenzij de passagier bij het inchecken een speciale verklaring van een hogere waarde heeft ingediend of een aanvullende verzekering heeft aangeschaft.

Aansprakelijkheid van de luchtvervoerder voor passagiers en hun bagage
Deze informatie is een samenvatting van de aansprakelijkheidsvoorwaarden die toegepast worden door de luchtvervoerders binnen de Europese Gemeenschap in naleving van de EG-wetgeving en het Verdrag van Montreal.

Vergoeding in geval van overlijden of lichamelijk letsel 
Er is geen beperking op de financiële aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van een passagier. Bij schade tot 113.100 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 123.000) kan de luchtvervoerder een verzoek tot schadevergoeding niet aanvechten. Boven dit bedrag kan de luchtvervoerder zich verdedigen tegen een verzoek tot schadevergoeding door te bewijzen dat de vervoerder niet nalatig was of anderszins in gebreke was.

Voorschotbetalingen 
Indien een passagier komt te overlijden of gewond raakt, dient de luchtvervoerder uiterlijk 15 dagen na de identificatie van de vergoedingsgerechtigde een voorschot te betalen om de onmiddellijke financiële noden te lenigen. In geval van overlijden zal deze voorschotbetaling niet lager zijn dan 16.000 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 20.000).

Vertraging van de passagier 
In geval van vertraging van de passagier is de luchtvervoerder aansprakelijk voor de schade, tenzij de vervoerder alle redelijke maatregelen heeft getroffen om schade te voorkomen of het onmogelijk was om zulke maatregelen te treffen.
De aansprakelijkheid bij de vertraging van een passagier is beperkt tot 4.694 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 5.100).

Vertraging van de bagage 
In geval van vertraging van de bagage is de luchtvervoerder aansprakelijk voor de schade, tenzij de vervoerder alle redelijke maatregelen heeft getroffen om schade te voorkomen of het onmogelijk was om zulke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid bij de vertraging van de bagage is beperkt tot 1.131 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 1.230).

Schade aan of vernieling of verlies van bagage 
De luchtvervoerder is aansprakelijk voor vernieling of verlies van of schade aan bagage tot 1.131 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 1.230). In het geval van ingecheckte bagage is de luchtvervoerder aansprakelijk – ook als er geen sprake is van schuld – tenzij de bagage in gebreke was. In het geval van handbagage is de luchtvervoerder alleen aansprakelijk indien er sprake is van schuld.

Hogere aansprakelijkheidslimiet voor bagage 
Passagiers kunnen aanspraak maken op een hogere aansprakelijkheidslimiet door uiterlijk bij het inchecken een speciale verklaring af te leggen en een toeslag te betalen.

Klachten over bagage 
Indien de bagage is beschadigd, vertraagd, vermist of vernield, dient de passagier zo snel mogelijk een schriftelijke klacht in te dienen bij de luchtvervoerder. In geval van schade aan ruimbagage dient de passagier binnen zeven dagen een schriftelijke klacht in te dienen en in geval van vertraging van de bagage, binnen 21 dagen. In beide gevallen geldt de termijn vanaf de datum dat de bagage ter beschikking is gesteld aan de passagier.

Aansprakelijkheid van de contractuele en feitelijke luchtvervoerders 
Indien de feitelijke luchtvervoerder niet de contractuele luchtvervoerder is, heeft de passagier het recht om bij beide partijen een klacht of verzoek om schadevergoeding in te dienen. Wordt de naam of code van een bepaalde luchtvervoerder op het ticket vermeld, dan is deze vervoerder de contractuele luchtvervoerder.

Termijn voor indienen van vordering 
Een juridisch verzoek om schadevergoeding moet worden ingediend binnen twee jaar na de aankomstdatum van de vlucht of de datum waarop de vlucht had moeten aankomen.

Grondslag voor deze informatie 
Aan de hierboven beschreven regels ligt het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 ten grondslag. Dit verdrag is ingevoerd onder Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad (en geamendeerd door Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad) en de nationale wetgeving van de lidstaten.

Veiligheid begint thuis

Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om gevaarlijke goederen te vervoeren, waaronder:

 • Explosieven*
 • Samengeperste gassen (inclusief spuitbussen)
 • Stoffen met een hoog zuurstofgehalte, waaronder peroxiden en bleekpoeder
 • Ontvlambare vloeistoffen
 • Bijtende stoffen
 • Oxiderende stoffen
 • Radioactieve stoffen
 • Magneten
 • Licht ontvlambare, giftige, schadelijke en irriterende stoffen.

* Het vervoeren van munitie voor sportdoeleinden is slechts toegestaan met voorafgaande goedkeuring van de luchtvaartmaatschappij.

Het is streng verboden om vuurwapens, replica’s van wapens, dolken, zakmessen, puntige of scherpe wapens, scherpe voorwerpen, stompe voorwerpen, aanstekers of andere gevaarlijk ogende voorwerpen op uw persoon te dragen of in uw handbagage te vervoeren.

Bekijk de volledige lijst van verboden goederen

De vervoerder heeft het recht om het gebruik van elektronische apparatuur (zoals mobiele telefoons, laptops, draagbare recorders en radio’s, CD-spelers, elektronische spelletjes en verzendapparatuur, waaronder radiografisch bestuurbaar speelgoed en walkie-talkies) aan boord van het vliegtuig te beperken of verbieden. Volg tijdens uw vlucht zorgvuldig de instructies van de luchtvaartmaatschappij op!

Aanvullende informatie is beschikbaar op verzoek.
Neem contact op