Wapenvergunningen

Vuurwapens en munitie voor sport- en jachtdoeleinden mogen alleen als ruimbagage worden meegenomen. U dient te beschikken over de bijbehorende vergunningen en het vervoer van uw wapen en/of munitie van tevoren te reserveren.
 

Reservering, documenten en vergunningen

Om aan boord van uw vlucht vuurwapens en/of munitie te mogen meenemen, dient u de volgende 3 stappen te volgen:

1. Reserveer het vervoer via uw reisagent of via KLM Telefonische Reserveringen

2. Zorg ervoor dat u beschikt over de volgende documenten:


3.Vraag een vergunning voor het reizen met wapens en/of munitie naar, vanuit of via Nederland aan bij de Nederlandse douaneautoriteiten (zie hieronder).

 

Aanvraag van een vergunning voor het vervoer van wapens

Om toestemming te krijgen voor het vervoer van vuurwapens en/of munitie, dient u voor uw heen- en terugreis een aanvraagformulier in te vullen en de volgende documenten te overleggen:

  • Paspoort van de vergunninghouder van het wapen
  • De wapenvergunning
  • De uitnodiging of toestemming van het land waarin de jacht zal plaatsvinden

Het aanvraagformulier voor het vervoer van vuurwapens kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl  (alleen Engelstalig).

Aanvraagformulieren zijn ook bij de Nederlandse douaneautoriteiten verkrijgbaar via het volgende adres:

Belastingdienst, Douane, Centrale dienst voor in- en uitvoer 
P. O. Box 3070
6401 DN HEERLEN


De Nederlandse douaneautoriteiten sturen de formulieren samen met een vergunning terug en brengen de douane en beveiliging op Schiphol op de hoogte van het vervoer. Dit kan tot 8 weken duren.

Tijdens uw reis moet u de relevante vergunningsformulieren bij u dragen. Als u niet over de vereiste vergunningen beschikt, kunnen uw vuurwapens en munitie in beslag worden genomen.

 

Uitzonderingen: geen vergunning vereist

De volgende passagiers hoeven geen vergunning bij de Nederlandse douaneautoriteiten aan te vragen:

  • In Nederland woonachtige jagers die naar of vanuit Nederland reizen en in het bezit zijn van een geldige jachtvergunning. De vuurwapens in kwestie moeten in de jachtvergunning zijn opgenomen.
  • In Nederland woonachtige leden van een schietclub die naar of vanuit Nederland reizen, mits zij een schriftelijke uitnodiging of verklaring van een schietclub in het land van bestemming kunnen overleggen.
  • Passagiers met een Europees paspoort die binnen de Europese Unie reizen en over een officieel Europees wapenpaspoort in paspoortformaat beschikken. Dit Europese wapenpaspoort moet zijn uitgegeven op naam van de passagier en het wapen in kwestie. Let op: sommige Europese landen geven wapenpaspoorten uit zonder EU-referentie. Houders van deze paspoorten hebben wel een vergunning nodig.
  • Militair personeel dat door de overheid is uitgezonden (in NAVO-, VN-verband).