De aanpak van KLM

Onze aanpak varieert van kortetermijnmaatregelen om direct onze CO2-uitstoot terug te dringen en energie te besparen tot langetermijndoelstellingen voor de ontwikkeling van schonere, duurzame brandstoffen voor de toekomst. 

Terugdringen CO2-uitstoot

Vernieuwing van de vloot – KLM heeft de nieuwste Boeing 787 Dreamliners en Airbus A330-toestellen aangeschaft voor intercontinentale vluchten. Deze verbruiken zo’n 20% minder brandstof dan de oudere modellen. Voor KLM Cityhopper-vluchten wordt daarnaast overgeschakeld op Embraer-jets, die tot wel 10% zuiniger vliegen.

Efficiëntere inzet van vliegtuigen – Een betere benutting van de vloot bespaart brandstof. ‘s Zomers, in het hoogseizoen, zet KLM bijvoorbeeld grotere toestellen in dan ‘s winters, wanneer het aantal passagiers lager ligt.

Betere reiniging van motoren – Een schone motor gebruikt minder brandstof en heeft een lagere CO2-uitstoot. Motorreiniging vormt nu een vast onderdeel van onze standaard onderhoudsprocedures. Lees meer op klmtakescare.com.

Het vliegtuig van de toekomst – KLM werkt mee aan onderzoek van de TU Delft om een vliegtuig te ontwikkelen dat 50% efficiënter en stiller is. Het toestel moet in 2025 klaar zijn.


Gebruik van duurzame biobrandstoffen – Als de luchtvaartindustrie op grote schaal overstapt op duurzame biobrandstoffen, kan de CO2-uitstoot met wel 80% worden teruggedrongen. KLM neemt het voortouw in het gebruik van duurzame biobrandstoffen en stimuleert deze oplossing in de luchtvaartindustrie samen met haar partners. KLM gebruikt alleen duurzame biobrandstoffen op basis van grondstoffen die niet ten koste gaan van biodiversiteit en voedselzekerheid. Lees meer op klmtakescare.com.

Beheren CO2-uitstoot

Fuel nozzle

Het Emissierechtensysteem – KLM steunt de opzet van een Europees Emissierechtensysteem dat o.a. door de luchtvaartindustrie gebruikt kan worden om emissierechten te verhandelen. KLM is ook actief betrokken bij het terugdringen van de CO2-uitstoot door wereldwijd effectief klimaatbeleid te ondersteunen. Hopelijk zal de eerste mondiale brancheorganisatie International Civil Aviation Organization (ICAO) een standpunt innemen ten aanzien van de regulering van de CO2-uitstoot die door de luchtvaartindustrie wordt veroorzaakt. De achterliggende gedachte, “de vervuiler betaalt”, zal de luchtvaartsector een echte impuls geven om de uitstoot terug te dringen.


Eén Europees Luchtruim – KLM is voorstander van één pan-Europese luchtverkeersautoriteit, zodat vliegroutes efficiënter kunnen worden gepland. Door direct van A naar B te vliegen zonder omwegen kan de uitstoot tot wel 12% worden teruggedrongen.

Compensatie CO2-uitstoot

CO2 ZERO – Ons compensatieproduct voor reizigers is eenvoudig te regelen en is tevens het meest effectieve middel binnen de luchtvaartsector voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ook is het de gemakkelijkste, effectiefste en goedkoopste optie voor reizigers die CO2-neutraal willen vliegen.

Gold Standard-projecten – De opbrengst van het CO2ZERO-programma wordt geïnvesteerd in Gold Standard-projecten. Het Gold Standard-certificaat, nog een initiatief van het WNF, hanteert de strengste milieu-eisen op het gebied van CO2-compensatie. Dit certificaat waarborgt rechtstreekse investeringen in projecten voor duurzame energiebronnen in ontwikkelingslanden. Een project moet hierbij voldoen aan strenge eisen en moet via de inzet van plaatselijke arbeidskrachten een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap. Lees meer op klmtakescare.com.