Wapens en munitie meenemen

Wilt u vuurwapens en munitie voor sport- en jachtdoeleinden meenemen? Deze mogen alleen als ruimbagage worden vervoerd. Zorg ervoor dat u beschikt over de juiste vergunningen en reserveer het vervoer ruim van tevoren.
 

Voorbereiding van uw reis

Als u uw (replica)vuurwapen of munitie wilt meenemen, denk dan alstublieft aan het volgende:
 • U moet altijd in het bezit zijn van alle vereiste vergunningen.
 • Munitie mag uitsluitend bestemd zijn voor de schietsport.
 • Vuurwapens moeten ongeladen. Zowel de vuurwapens als de patronen moeten veilig zijn verpakt.
 • Geweren moeten gescheiden van de munitie worden vervoerd. Vuurwapens en munitie moeten los van overige persoonlijke bezittingen worden verpakt.
 • Bagage die munitie bevat mag niet zijn voorzien van labels met de tekst ‘explosieven’.
 • Het vervoeren van munitie met explosieve of ontvlambare projectielen is niet toegestaan.
 • Bij het inchecken moet u verklaren dat uw wapen ongeladen is en dat de munitie apart is verpakt.
 

Reservering, documenten en vergunningen

Om aan boord van uw vlucht vuurwapens of munitie te mogen meenemen, volgt u de volgende 3 stappen:

1. Reserveer het vervoer via uw reisagent of via het KLM Contactcentrum.
2. Zorg ervoor dat u beschikt over de volgende documenten: 3. Vraag een vergunning voor het reizen met wapens of munitie van, naar of via Nederland aan bij de Nederlandse douaneautoriteiten.
 

Aanvraag van een vergunning voor het vervoer van wapens

Om toestemming te krijgen voor het vervoer van vuurwapens of munitie, vult u voor uw heen- en terugreis een aanvraagformulier in. Ook levert u een kopie van de volgende documenten aan: paspoort van de vergunninghouder, wapenvergunning en de uitnodiging of toestemming van het land waarin de jacht zal plaatsvinden.

Het aanvraagformulier voor het vervoer van vuurwapens kunt u downloaden via de website van de Nederlandse douaneautoriteiten  (alleen Engelstalig).

De Nederlandse douaneautoriteiten sturen de formulieren samen met een vergunning terug en brengen de douane en beveiliging op Schiphol op de hoogte van het vervoer. Dit kan tot 8 weken duren.

Tijdens uw reis moet u de relevante vergunningsformulieren bij u dragen. Als u niet over de vereiste vergunningen beschikt, kunnen uw vuurwapens en munitie in beslag worden genomen.
 

Uitzonderingen: geen vergunning vereist

De volgende passagiers hoeven geen vergunning bij de Nederlandse douaneautoriteiten aan te vragen:
 • In Nederland woonachtige jagers die van of naar Nederland reizen en in het bezit zijn van een geldige jachtvergunning. De vuurwapens in kwestie moeten in de jachtvergunning zijn opgenomen.
 • In Nederland woonachtige leden van een schietclub die naar of vanuit Nederland reizen, mits zij een schriftelijke uitnodiging of verklaring van een schietclub in het land van bestemming kunnen overleggen.
 • Passagiers met een Europees paspoort die binnen de Europese Unie reizen en over een officieel Europees wapenpaspoort in paspoortformaat beschikken. Dit Europese wapenpaspoort moet zijn uitgegeven op naam van de passagier en het wapen in kwestie. Let op: sommige Europese landen geven wapenpaspoorten uit zonder EU-referentie. Houders van deze paspoorten hebben wel een vergunning nodig.
 • Militair personeel dat door de overheid is uitgezonden (in NAVO-, VN-verband).