De aanpak van KLM

Onze aanpak varieert van kortetermijnmaatregelen om CO2-uitstoot direct te verlagen tot langetermijndoelstellingen voor de ontwikkeling van nieuwe luchtvaarttuigen en schonere, hernieuwbare energiebronnen voor de toekomst.

Reductie van co2

Vernieuwing van de vloot – KLM heeft de nieuwste Boeing 777- en Airbus A330-toestellen aangeschaft voor intercontinentale vluchten. Deze verbruiken tot 25% minder brandstoffen dan de vorige types. Voor KLM cityhoppervluchten wordt overgeschakeld op Embraerjets die tot 10% zuiniger vliegen.

Vleugelmodificaties – Alle KLM Next Generation 737-toestellen worden voorzien van verticale winglets. Dit resulteert in een beter aerodynamisch profiel, waardoor brandstof wordt gespaard en de CO2-uitstoot met circa 3% kan worden verlaagd.

Efficiëntere inzet van vliegtuigen – Brandstofbesparingen door betere benutting van vliegtuigen. In de zomer zet KLM bijvoorbeeld een grote Boeing 737 in voor vluchten naar Venetië. In de winter wordt een kleinere Fokker gebruikt vanwege de kleinere passagiersaantallen. 

Betere reiniging van motoren – Een schone motor gebruikt minder brandstof en stoot minder CO2 uit. Motorreiniging is nu een vast onderdeel van de standaard onderhoudsprocedures. 

Het vliegtuig van de toekomst – KLM werkt mee aan onderzoek door de TU van Delft om een vliegtuig te ontwikkelen dat 50% meer efficiënt is en 50% stiller. Een nieuw toestel zou al in 2025 gereed kunnen zijn.

CO2 beheren

Fuel nozzle

Het Emissierechtensysteem – KLM steunt de opzet van een Europees Emissierechtensysteem dat o.a. door de luchtvaartindustrie gebruikt kan worden om emissierechten te verhandelen. De achterliggende gedachte, de vervuiler betaalt, zal de luchtvaartsector een echte impuls geven om uitstootgassen te verlagen.

Een Europees Luchtruim – KLM is voorstander van één pan-Europese luchtverkeersautoriteit zodat vliegroutes efficiënter kunnen worden gepland. Door direct van A naar B te vliegen, zonder omwegen, kan een reductie in uitstootgassen van wel 12% worden bereikt. 

CO2 compenseren

CO2-neutraal groeien – In samenwerking met het Wereld Natuur Fonds wil KLM voorop lopen met het goede voorbeeld te geven en laten zien dat het anders kan in de luchtvaartindustrie. KLM zet hierop in met haar streven om CO2-neutraal te groeien en wil dit bereiken door middel van haar initiatieven voor reductie en compensatie. Geen enkele andere grote luchtvaartmaatschappij heeft tot nu toe een dergelijke stap ondernomen.

Compensatie voor koolstofuitstoot  – Tot het mogelijk wordt om uitstoot van CO2 volledig te vermijden zal KLM de gevolgen van haar activiteiten voor het klimaat beperken door gebruik te maken van het beste alternatief: compensatie. 

Gold Standard-projecten – Het Wereld Natuur Fonds geeft de voorkeur aan projecten die het Gold Standard-certificaat hebben en die CO2-uitstoot compenseren door investering in projecten voor hernieuwbare energiebronnen, met name in ontwikkelingslanden. Op advies van het WNF accepteert KLM uitsluitend het Gold Standard-certificaat als keurmerk.

CO2 ZERO – Onze compensatieproduct voor reizigers is gemakkelijk te regelen en tevens is het meeste effectieve middel in de gehele luchtvaartsector voor reductie van CO2-uitstoot. Daarmee is het eveneens de gemakkelijkste, effectiefste en goedkoopste optie voor reizigers die CO2-neutraal willen vliegen.