Reizen met uw assistentiehond

Als u uw hulphond of emotionele assistentiehond mee wilt nemen aan boord van uw KLM-vlucht, neem dan contact op met KLM CARES en zorg ervoor dat u de benodigde formulieren invult.
 

Uw assistentiehond meenemen

Als u uw assistentiehond met u mee wilt nemen aan boord, dan kunnen we dit kosteloos voor u regelen. Zorg ervoor dat u ten minste 48 uur voor vertrek contact opneemt met KLM CARES, zodat we voldoende tijd hebben om dit voor u te regelen. We staan geen andere assistentiedieren dan honden toe.

Sommige landen kunnen restricties hebben voor het meenemen van dieren. We adviseren u daarom om voorzorgsmaatregelen te nemen (zoals het hebben van een geldig dierenpaspoort en bewijs van vaccinaties).

Hulphond
Om uw hulphond of geleidehond mee te nemen in de cabine, downloadt u het aanvraagformulier hulphond  en mailt u het door u ingevulde formulier naar KLM CARES. Neem het ingevulde formulier ook met u mee als u incheckt op de luchthaven.

Emotionele assistentiehond
Vanaf 15 maart 2019 mag u alleen op rechtstreekse vluchten van en naar de Verenigde Staten uw emotionele assistentiehond meenemen in de cabine. Daarnaast moet uw hond tenminste 4 maanden oud zijn. Als u al een bevestiging heeft ontvangen, dan mag u uw emotionele assistentiehond wel meenemen.

Download het aanvraagformulier voor emotionele assistentiehonden  en regel daarbij een getekende verklaring van uw medisch hulpverlener. Stuur het ingevulde formulier samen met de getekende verklaring naar KLM CARES en neem deze ook met u mee als u incheckt op de luchthaven.

Getekende verklaring van uw erkende hulpverlener
U dient een getekende verklaring van een erkende medische hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg te kunnen overleggen, waarin de noodzaak om met de hond te reizen wordt aangegeven. Deze verklaring mag niet ouder dan 1 jaar zijn en moet de contactgegevens van de hulpverlener bevatten, voor verificatiedoeleinden. Een verklaring voor het meenemen van een emotionele assistentiehond moet daarnaast de volgende informatie bevatten:

1. De passagier heeft een geestelijke stoornis heeft die voorkomt in de lijst van ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV)’ (we zullen u niet vragen naar de aard van uw mentale stoornis).
2. De assistentie van de hond is noodzakelijk voor de mentale gezondheid of behandeling van de passagier.
3. De persoon die de verklaring uitgeeft is een erkende hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg en de passagier is onder zijn of haar behandeling.
4. De datum, het type geestelijke gezondheidszorg registratie en de regio waar deze is uitgegeven.
 

Op de luchthaven

Om uw boardingpass te ontvangen, meldt u zich bij de incheckbalie. We raden u aan ten minste 30 minuten voor de reguliere geadviseerde aankomsttijd op de luchthaven aan te komen.

Als uw hond zich niet correct gedraagt op openbare plaatsen, zien we uw hond niet als assistentiehond, ook al heeft de hond een begeleidende functie voor een passagier met een beperking of is de hond noodzakelijk voor de emotionele gesteldheid van de passagier. In dat geval zal uw hond worden geweigerd. Bij twijfel kunt u gevraagd worden om aanvullende informatie te verstrekken ter bevestiging dat uw hond daadwerkelijk een assistentiehond is. Indien u mondeling geen geloofwaardige verklaring kunt geven, mogen we u vragen om aanvullend schriftelijk bewijs.

Als een vluchtsegment volgens planning 8 uur of langer duurt, dan vragen we om documentatie die bevestigt dat de assistentiehond zich niet hoeft te ontlasten of dit kan doen op een manier die geen gezondheids- of sanitaire problemen zal opleveren aan boord.

 

Tijdens uw vlucht

Passagiers die met een assistentiehond reizen zijn vrij in de stoelkeuze, zolang de hond het gangpad of andere gebieden die vrij moeten blijven vanwege veiligheidsredenen niet blokkeert. Tijdens de gehele vlucht moet de hond een speciaal (auto)hondentuigje dragen, deze moet worden bevestigd aan de veiligheidsriem van de passagier.

Als een assistentiehond niet past op de toegewezen plek, dan moeten de passagier en assistentiehond verplaatst worden naar een andere stoel in dezelfde reisklasse waar de hond wel past op de vloerruimte van de stoel en niet in de weg ligt. Indien nodig kunnen we andere passagiers verzoeken van stoel te wisselen. We zijn echter niet verplicht om meer ruimte te bieden aan de hond dan de ruimte van de gereserveerde stoel biedt, een andere passagier op de vlucht te weigeren om een passagier met een assistentiehond te kunnen plaatsen, of om een stoel in een andere reisklasse te bieden dan de stoel waarvoor betaald is. Als geen enkele stoel in de cabine voldoet om de hond en passagier te plaatsen zonder hinder te veroorzaken, dan wordt de passagier aangeboden worden om te reizen op een latere vlucht, waarop wel voldoende ruimte beschikbaar is, of om de hond zonder extra kosten in het ruim te laten meereizen, mits de passagier een geschikte kennel beschikbaar heeft.