KLM Privacybeleid

In dit privacybeleid geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken wanneer u met ons vliegt, onze diensten aanschaft of gebruikt, onze websites bezoekt, onze mobiele applicaties gebruikt of wanneer u op een andere wijze contact met ons hebt. Wij hebben dit privacybeleid in een aantal delen opgesplitst. Klik voor meer informatie op één van de onderstaande onderwerpen. In elk gedeelte kunt u op het ˅-symbool klikken als u meer over het betreffende onderwerp wilt weten.
  • 1. Wie zijn wij

  • 2. De soorten persoonlijke gegevens die we verwerken

  • 3. Hoe verzamelen wij uw gegevens

  • 4. De doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken

  • 5. Vrijgeven of delen van gegevens met derden

  • 6. Beveiliging en bewaring

  • 7. Internationale overdracht van uw gegevens

  • 8. Uw rechten

  • 9. Meldingen

  • 10. Hoe wordt dit privacybeleid bijgehouden