Gold Standaard-projecten

Het bijplanten van bomen is op de lange termijn geen effectieve oplossing. Daarom volgt KLM het beleid van het WNF en wordt CO2-uitstoot gecompenseerd door investeringen in projecten voor hernieuwbare energiebronnen die erkend zijn met het Gold Standard-certificaat.

The Gold Standard

Dit is de hoogst haalbare norm op het gebied van CO2-compensatie, die wordt toegekend aan de best presterende projecten voor het verlagen van emissies en de ontwikkeling van schone, hernieuwbare energiebronnen.
Gold Standaard-projecten zijn emissievriendelijke projecten voor hernieuwbare energiebronnen die zonder investeringen voor CO2-compensatie niet mogelijk waren geweest.