Reizen met uw getrainde hulphond

Als u uw getrainde hulphond mee wilt nemen aan boord van uw KLM-vlucht, neem dan contact op met KLM CARES en zorg ervoor dat u de benodigde formulieren invult.
 

Uw hulphond meenemen

Hulphonden zijn speciaal opgeleid om een persoon met een beperking te helpen. Als u uw getrainde hulphond met u mee wilt nemen aan boord, dan kunnen we dit kosteloos voor u regelen als uw hulphond voldoet aan de criteria zoals beschreven op het aanvraagformulier. Zorg ervoor dat u ten minste 48 uur voor vertrek contact opneemt met KLM CARES, zodat we voldoende tijd hebben om dit voor u te regelen.

Op alle KLM-vluchten moet uw getrainde hulphond passen in de toegewezen ruimte. We staan geen andere hulpdieren dan honden toe.

Sommige landen kunnen restricties hebben voor het meenemen van dieren. We adviseren u daarom om voorzorgsmaatregelen te nemen (zoals het hebben van een geldig dierenpaspoort en bewijs van vaccinaties).
 

Hulphonden op alle vluchten

Om uw getrainde hulphond mee te nemen in de cabine, downloadt u het aanvraagformulier hulphond  en mailt u het door u ingevulde formulier naar KLM CARES. Neem het ingevulde formulier ook met u mee als u incheckt op de luchthaven.

Alleen op vluchten van en naar de Verenigde Staten mag u uw psychiatrische hulphond als getrainde hulphond meenemen. Zorg ervoor dat uw hond voldoet aan de criteria zoals beschreven op de aanvraagformulieren. We laten geen psychiatrische hulphonden toe op vluchten naar alle andere bestemmingen.
 

Hulphonden op vluchten van en naar de VS

Om uw getrainde hulphond mee te nemen op uw vlucht van of naar de Verenigde Staten, downloadt u het aanvraagformulier hulphond . Aanvullend downloadt u het Amerikaanse DOT Service Animal Transportation Form  (alleen in het Engels). Stuur beide ingevulde formulieren naar KLM CARES. Neem de ingevulde formulieren ook met u mee als u incheckt op de luchthaven.
 

Op de luchthaven

Om uw boardingpass te ontvangen, meldt u zich bij de incheckbalie. We raden u aan ten minste 30 minuten voor de aan te komen.

Als uw hond zich niet correct gedraagt op openbare plaatsen, zien we uw hond niet als assistentiehond, ook al heeft de hond een begeleidende functie voor een passagier met een beperking of is de hond noodzakelijk voor de emotionele gesteldheid van de passagier. In dat geval zal uw hond worden geweigerd. Bij twijfel kunt u gevraagd worden om aanvullende informatie te verstrekken ter bevestiging dat uw hond daadwerkelijk een assistentiehond is. Indien u mondeling geen geloofwaardige verklaring kunt geven, mogen we u vragen om aanvullend schriftelijk bewijs.

Als een vluchtsegment volgens planning 8 uur of langer duurt, dan vragen we om documentatie die bevestigt dat de assistentiehond zich niet hoeft te ontlasten of dit kan doen op een manier die geen gezondheids- of sanitaire problemen zal opleveren aan boord.

 

Tijdens uw vlucht

Passagiers die met een assistentiehond reizen zijn vrij in de stoelkeuze, zolang de hond het gangpad of andere gebieden die vrij moeten blijven vanwege veiligheidsredenen niet blokkeert. Tijdens de gehele vlucht moet de hond een speciaal (auto)hondentuigje dragen, deze moet worden bevestigd aan de veiligheidsriem van de passagier.

Als een assistentiehond niet past op de toegewezen plek, dan moeten de passagier en assistentiehond verplaatst worden naar een andere stoel in dezelfde reisklasse waar de hond wel past op de vloerruimte van de stoel en niet in de weg ligt. Indien nodig kunnen we andere passagiers verzoeken van stoel te wisselen. We zijn echter niet verplicht om meer ruimte te bieden aan de hond dan de ruimte van de gereserveerde stoel biedt, een andere passagier op de vlucht te weigeren om een passagier met een assistentiehond te kunnen plaatsen, of om een stoel in een andere reisklasse te bieden dan de stoel waarvoor betaald is. Als geen enkele stoel in de cabine voldoet om de hond en passagier te plaatsen zonder hinder te veroorzaken, dan wordt de passagier aangeboden worden om te reizen op een latere vlucht, waarop wel voldoende ruimte beschikbaar is, of om de hond zonder extra kosten in het ruim te laten meereizen, mits de passagier een geschikte kennel beschikbaar heeft.