General Conditions of Carriage

When you book a flight with KLM you agree to our general conditions of carriage for passengers and baggage.
 

Content

You can download the full version of the General Conditions of Carriage  or read the applicable article below.
If you would like to read the Conditions of Carriage in your local language, please scroll down.

 
 • ARTICLE 1: DEFINITIONS

 • ARTICLE 2: SCOPE OF APPLICATION

 • ARTICLE 3: TICKETS

 • ARTICLE 4: FARES, FEES, TAXES AND CHARGES

 • ARTICLE 5: RESERVATIONS

 • ARTICLE 6: PERSONAL DATA

 • ARTICLE 7: SPECIAL ASSISTANCE

 • ARTICLE 8: CHECK-IN/BOARDING

 • ARTICLE 9: REFUSAL AND LIMITATION ON CARRIAGE

 • ARTICLE 10: BAGGAGE

 • ARTICLE 11: SCHEDULES

 • ARTICLE 12: DELAYS AND CANCELLATION OF FLIGHTS

 • ARTICLE 13: DENIED BOARDING AND DOWNGRADING

 • ARTICLE 14: REFUNDS

 • ARTICLE 15: CONDUCT ABOARD THE AIRCRAFT

 • ARTICLE 16: PROVISIONS FOR ANCILLARY SERVICES

 • ARTICLE 17: SUCCESSIVE AIR CARRIERS

 • ARTICLE 18: ADMINISTRATIVE FORMALITIES

 • ARTICLE 19: LIABILITY FOR DAMAGE

 • ARTICLE 20: TIME LIMIT ON CLAIMS AND LIABILITY ACTION

 


Obsah

Za účelem snazší četby si můžete stáhnout a uložit plnou verzi Všeobecných přepravních podmínek. 
 
 • ČLÁNEK 1: DEFINICE

 • ČLÁNEK 2: ROZSAH PŮSOBNOSTI

 • ČLÁNEK 3: LETENKY

 • ČLÁNEK 4: TARIFY, DANĚ, TAXY A POPLATKY

 • ČLÁNEK 5: REZERVACE

 • ČLÁNEK 6: OSOBNÍ ÚDAJE

 • ČLÁNEK 7: ZVLÁŠTNÍ ASISTENCE

 • ČLÁNEK 8: ODBAVENÍ A NÁSTUP DO LETADLA

 • ČLÁNEK 9: ODEPŘENÍ A OMEZENÍ PŘEPRAVY

 • ČLÁNEK 10: ZAVAZADLA

 • ČLÁNEK 11: LETOVÉ ŘÁDY

 • ČLÁNEK 12: ZPOŽDĚNÍ A ZRUŠENÍ LETŮ

 • ČLÁNEK 13: ODEPŘENÍ NÁSTUPU DO LETADLA A PŘESUN DO NIŽŠÍ TŘÍDY

 • ČLÁNEK 14: VRÁCENÍ PLATBY

 • ČLÁNEK 15: CHOVÁNÍ NA PALUBĚ LETADLA

 • ČLÁNEK 16: USTANOVENÍ PRO DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

 • ČLÁNEK 17: NÁSLEDNÍ LETEČTÍ DOPRAVCI

 • ČLÁNEK 18: ADMINISTRATIVNÍ FORMALITY

 • ČLÁNEK 19: ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 • ČLÁNEK 20: ČASOVÉ OMEZENÍ VYMAHATELNOSTI NÁROKŮ A ŽALOB