General Conditions of Carriage

When you book a flight with KLM you agree to our general conditions of carriage for passengers and baggage.

Content

You can download the full version of the General Conditions of Carriage or read the applicable article below.
If you would like to read the Conditions of Carriage in your local language, please scroll down.

This version is last updated: 23 November 2017 / Czech Republic

 
 • ARTICLE 1: DEFINITIONS

 • ARTICLE 2: SCOPE OF APPLICATION

 • ARTICLE 3: TICKETS

 • ARTICLE 4: FARES, FEES, TAXES AND CHARGES

 • ARTICLE 5: RESERVATIONS

 • ARTICLE 6: PERSONAL DATA

 • ARTICLE 7: SPECIAL ASSISTANCE

 • ARTICLE 8: CHECK-IN/BOARDING

 • ARTICLE 9: REFUSAL AND LIMITATION ON CARRIAGE

 • ARTICLE 10: BAGGAGE

 • ARTICLE 11: SCHEDULES

 • ARTICLE 12: DELAYS AND CANCELLATION OF FLIGHTS

 • ARTICLE 13: DENIED BOARDING AND DOWNGRADING

 • ARTICLE 14: REFUNDS

 • ARTICLE 15: CONDUCT ABOARD THE AIRCRAFT

 • ARTICLE 16: PROVISIONS FOR ANCILLARY SERVICES

 • ARTICLE 17: SUCCESSIVE AIR CARRIERS

 • ARTICLE 18: ADMINISTRATIVE FORMALITIES

 • ARTICLE 19: LIABILITY FOR DAMAGE

 • ARTICLE 20: TIME LIMIT ON CLAIMS AND LIABILITY ACTION


Obsah

Za účelem snazší četby si můžete stáhnout a uložit plnou verzi Všeobecných přepravních podmínek.
 
 • ČLÁNEK 1: DEFINICE

 • ČLÁNEK 2: ROZSAH PŮSOBNOSTI

 • ČLÁNEK 3: LETENKY

 • ČLÁNEK 4: TARIFY, DANĚ, TAXY A POPLATKY

 • ČLÁNEK 5: REZERVACE

 • ČLÁNEK 6: OSOBNÍ ÚDAJE

 • ČLÁNEK 7: ZVLÁŠTNÍ ASISTENCE

 • ČLÁNEK 8: ODBAVENÍ A NÁSTUP DO LETADLA

 • ČLÁNEK 9: ODEPŘENÍ A OMEZENÍ PŘEPRAVY

 • ČLÁNEK 10: ZAVAZADLA

 • ČLÁNEK 11: LETOVÉ ŘÁDY

 • ČLÁNEK 12: ZPOŽDĚNÍ A ZRUŠENÍ LETŮ

 • ČLÁNEK 13: ODEPŘENÍ NÁSTUPU DO LETADLA A PŘESUN DO NIŽŠÍ TŘÍDY

 • ČLÁNEK 14: VRÁCENÍ PLATBY

 • ČLÁNEK 15: CHOVÁNÍ NA PALUBĚ LETADLA

 • ČLÁNEK 16: USTANOVENÍ PRO DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

 • ČLÁNEK 17: NÁSLEDNÍ LETEČTÍ DOPRAVCI

 • ČLÁNEK 18: ADMINISTRATIVNÍ FORMALITY

 • ČLÁNEK 19: ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 • ČLÁNEK 20: ČASOVÉ OMEZENÍ VYMAHATELNOSTI NÁROKŮ A ŽALOB