Gold Standard-projekter

Plantning af træer er ikke en langsigtet løsning. Derfor følger vi WWF Verdensnaturfondens politik og kompenserer for CO2-udslip gennem projekter for vedvarende energi, som har opnået Gold Standard-status.

Gold Standard

Det er den højeste akkreditering, der gives inden for CO2-kompensation, og den gives til de projekter, der er mest effektive med hensyn til reduktion af udslip og udvikling af rene, vedvarende energikilder. Gold Standard-projekter er CO2-venlige projekter for vedvarende energi, som ikke ville være blevet gennemført uden investeringer i CO2-kompensation.