Generelle vilkår og betingelser for BlueBiz

Med hvert program følger et sæt regler. Læs det, der står med småt.

Generelle vilkår og betingelser for BlueBiz

1. Medlemsinformation

Definitioner
”Air France”: Société Air France, et aktieselskab med en kapital på EUR 1.901.231.625, med hovedsæde i Frankrig og med vedtægtsmæssigt hjemsted på 45, rue de Paris, F-95747 Roissy CDG Cedex, Frankrig, og registreret i Bobignys industri- og handelskammers handelsregister under nr. 420 495 178.

” KLM”: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM Royal Dutch Airlines), officielt aktieselskab med hovedsæde i Holland og med vedtægtsmæssigt hjemsted på Amsterdamseweg 55, Amstelveen, Holland, og registreret under nr. 33014286 i industri- og handelskammerets handelsregister, Amsterdam, Holland.

”Air France- og KLM-fly”: Fly, der har et Air France- og/eller KLM-flynummer, og som flyves af Air France, KLM eller deres Programpartnere, som er angivet på BlueBiz-hjemmesiden.

”Programpartnere”: Flyselskaber, som Air France og KLM har udpeget som flyselskabspartnere, og på hvis flyrejser der kan optjenes BlueBiz-point og/eller udstedes Award-billetter. Se en opdateret liste over Programpartnere på BlueBiz-hjemmesiden.

”Award-billet”: En flybillet, der har et Air France- og/eller KLM-flynummer, og som kan fås ved indløsning af BlueBiz-point.

”Blue Credits”: Point optjent af Medlemmer, når de køber billetter fra Air France (057-dokumenter) og KLM (074-dokumenter) i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser.

”BlueBiz-saldo”: En oversigt over alle de transaktioner, som et Medlem har foretaget i BlueBiz, og som har resulteret i en saldo med BlueBiz-point.

”BlueBiz-program” eller ”BlueBiz”: Air France og KLM’s loyalitetsprogram, igennem hvilket Medlemmer, hvis medarbejdere flyver hyppigt med Air France og KLM, kan optjene og indløse BlueBiz-point.

”BlueBiz-publikationer”: Det overordnede navn for de kommunikationsressourcer, som BlueBiz jævnligt bruger for at opdatere Medlemmer, f.eks. BlueBiz-hjemmesiden og BlueBiz-e-mails.

”BlueBiz-medlemsnummer”: Det registreringsnummer, der udstedes til en Kontaktperson af Air France og KLM, hvis virksomheden opfylder Air France og KLM’s medlemsbetingelser.

”BlueBiz-serviceskranke”: Den lokale serviceskranke, som Medlemmer kan kontakte, hvis de har spørgsmål om BlueBiz-programmet.

”BlueBiz-award-bookingværktøj”: Award-bookingværktøj på BlueBiz-hjemmesiden til booking af Award-billetter.

”Kommerciel Aftale”: Kontrakten mellem Air France, KLM og en virksomhed, der har til formål at definere betingelserne for de billetpriser, der gælder for virksomhedens medarbejdere, der rejser på Air France- og/eller KLM-ruter.

”Kontaktperson”: En medarbejder hos Medlemmet, som udpeges af Medlemmet ved registrering, og som har fuldmagt til at forpligte Medlemmet i forhold til BlueBiz-programmet og til at repræsentere Medlemmet solidarisk, så længe virksomheden er medlem.

”Ikrafttrædelsesdato”: Den dato, hvor medlemskabet træder i kraft. Bekræftelse på BlueBiz-registreringen sendes til Medlemmet af Air France og KLM via e-mail.

”Tilmeldingsland”: Det land, hvor Medlemmet er stiftet, og hvor Medlemmet har tilmeldt sig BlueBiz-programmet.

”Virksomhedsgodkendelse”: Officiel identifikation af en virksomhed, f.eks. et momsregistreringsnummer eller et nummer fra et handelskammer. Den påkrævede virksomhedsgodkendelse er udtrykkeligt anført på tilmeldingsblanketten for Tilmeldingslandet.

”Medlem”: En virksomhed, som har valgt at deltage i BlueBiz-programmet, og som opfylder de af Air France og KLM fastlagte betingelser, og som har tilmeldt sig BlueBiz.

”Andre Awards”: De awards, ud over Award-billetter, som tilbydes i BlueBiz.

”Vilkår og Betingelser”: De vilkår og betingelser, der gælder for kontraktforholdet mellem Air France og KLM og Medlemmer i BlueBiz-programmet, og som gælder for alle Medlemmer.

”Rejsebureau”: Et rejsebureau eller en rejsearrangør, som er eller ikke er medlem af IATA.

2. Generelt

2.1. Ved tilmelding til BlueBiz-programmet samtykker Medlemmet til disse Vilkår og Betingelser og accepterer udtrykkeligt at være bundet af dem.
Air France og KLM forbeholder sig ret til at ændre eller fjerne Vilkår og Betingelser, herunder optjeningsstrukturen og indløsningsstrukturen og/eller at ophæve BlueBiz-programmet som helhed. Meddelelser om ændringer i programmet, herunder tilføjelser til Vilkårene og Betingelserne, skal ske gennem BlueBiz-publikationer og træder i kraft med det samme, når de er blevet meddelt af Air France og KLM. Medlemmet anses for at have accepteret en ændring, hvis det ikke indgiver en skriftlig indsigelse til Air France og KLM inden for 30 dage, efter ændringen er meddelt, og/eller bruger sin BlueBiz-konto, optjener Blue Credits, anmoder om eller bruger en Award eller fordel i programmet i denne periode.
Hvis et Medlem ikke kan acceptere en given ændring, kan det ophæve medlemskabet som anført i 2.2. Air France og KLM vil inden for rimelighedens grænser bestræbe sig på at informere Medlemmer om ændringer i og/eller ophævelse af BlueBiz-programmet, men hæfter ikke for tab eller skader, der måtte opstå på grund af ændringer og/eller ophævelse.

2.2 Hvis et Medlem ønsker at ophæve sit medlemskab, skal det med det samme informere Air France og KLM herom, og Medlemmet vil derefter ikke kunne optjene Blue Credits. Optjente Blue Credits er gyldige i op til 8 måneder efter ophævelse af medlemskabet.

2.3. Hvis Air France og KLM ophæver BlueBiz-programmet, vil Medlemmer ikke kunne gemme Blue Credits, efter ophævelsen er blevet meddelt. I sådanne tilfælde er gemte Blue Credits gyldige i op til 6 måneder efter ophævelse af BlueBiz.

2.4. I tilfælde af fremsættelse af ukorrekte, væsentlige oplysninger, svindel, væsentligt brud på disse Vilkår og Betingelser, misbrug af BlueBiz-programmet, herunder manglende overholdelse af programpolitikker, procedurer eller instruktioner fra Air France- og KLM-medarbejdere eller upassende adfærd fra Medlemmet, Kontaktpersonen og/eller andre medarbejderes side, herunder upassende adfærd eller chikane over for Air France, KLM, Flyselskabspartnere og/eller virksomheder, der er tilknyttet Air France og/eller KLM, er KLM og Air France berettigede til at ophæve Medlemmets medlemskab med øjeblikkelig virkning og/eller annullere BlueBiz-saldoen, herunder annullere alle optjente og påløbende Blue Credits og Award-billetter.
Hvis Medlemmet flytter hjemstedet til et andet land end Tilmeldingslandet, og/eller Virksomhedsgodkendelsen annulleres, Medlemmet stopper driften på grund af (ufrivillig) konkurs, eller driften ophører af en anden årsag, er Air France og KLM berettigede til at ophæve Medlemmets registrering med øjeblikkelig virkning og/eller annullere BlueBiz-saldoen og alle optjente og påløbende Blue Credits.

2.5. Hvis et Medlem ikke har optjent Blue Credits i 36 måneder, forbeholder Air France og KLM sig ret til at ophæve Medlemmets medlemskab.

2.6. Air France og KLM vil informere Medlemmer gennem BlueBiz-publikationer om muligheder for at bytte Blue Credits til Award-billetter og Andre Awards, med forbehold for tilgængelighed og kapacitetskontrol på bookingtidspunktet. Air France og KLM forbeholder sig ret til, når som helst, at tilføje yderligere betingelser for Award-billetter og Andre Awards, herunder ekstra betaling, samt ændre og/eller forhøje det påkrævede antal Blue Credits. Air France og KLM vil inden for rimelighedens grænser, bestræbe sig på at sikre, at Award-billetter og Andre Awards samt muligheder for at optjene Blue Credits, der ifølge vores kampagner er tilgængelige for Medlemmer, også er tilgængelige. Air France og KLM kan dog ikke garantere, at de vil være tilgængelige.

2.7. KLM’s betingelser for transport, som er indgivet til Haags byret, gælder for alle KLM-fly og kan læses på www.klm.com.
Air Frances betingelser for transport, som kan læses på www.airfrance.com, gælder for alle Air France-fly.

På Flyselskabspartneres fly og/eller for Andre Awards, der tilbydes af Air France og KLM’s udpegede partnere, gælder disse parters betingelser for transport. 

3. Registrering

3.1. Kun virksomheder, der ikke har en Kommerciel Aftale, og som har hjemsted i Tilmeldingslandet, kan tilmelde sig via Tilmeldingslandets BlueBiz-hjemmeside.
Medlemmet skal udpege en Kontaktperson og kun én Kontaktperson ved registrering. Kontaktpersonen skal være medarbejder i den virksomhed, der ønsker medlemskab. Kontaktpersonens e-mail-adresse er obligatorisk information, som skal oplyses ved registrering. Al programrelateret kommunikation sker via denne e-mail-adresse. Medlemmet skal snarest muligt informere Air France og KLM, hvis Kontaktpersonen udskiftes, eller hvis der er ændringer i dennes adresse, e-mail eller andre nødvendige oplysninger vedrørende medlemskabet.

3.2. Rejsebureauer, Rejsearrangører og (tilknyttede) organisationer, der sælger rejser, kan ikke deltage i BlueBiz-programmet. Medarbejdere i rejsebureauer kan heller ikke fungere som Kontaktperson på vegne af en virksomhed.

3.3. Efter registrering på BlueBiz-hjemmesiden undersøger Air France og KLM, om medlemsbetingelserne er opfyldt, og sender en e-mail til Kontaktpersonen så hurtigt som muligt med en bekræftelse på medlemskabet eller en afvisning.
Hvis en virksomhed opfylder kriterierne, tildeler Air France og KLM et BlueBiz-medlemsnummer til Medlemmet og sender BlueBiz-medlemsnummeret og adgangskoden til Kontaktpersonen. Medlemmet er ansvarligt for brugen af BlueBiz-medlemsnummeret og adgangskoden. Der udstedes kun ét BlueBiz-medlemsnummer pr. Medlem.

3.4. BlueBiz-medlemskabet kan ikke overføres, og Kontaktpersonen skal informere Air France og KLM med det samme, hvis Medlemmets postadresse ændres, Medlemmets officielle hjemsted flyttes fra Tilmeldingslandet samt ved annullering af Virksomhedsgodkendelsen, driftsophør eller udskiftning af Kontaktperson.

4. Optjening af Blue Credits

4.1. Medlemmer kan optjene Blue Credits på Air France- og KLM-fly, forudsat at følgende kriterier er opfyldt: KLM-billetten (074) eller Air France-billetten (057) er købt for Medlemmets regning i Tilmeldingslandet, bookingklassen eller billetprisen er ikke ekskluderet fra programmet, KLM-billetten eller Air France-billetten er udstedt i en af Medlemmets medarbejderes navn. Ved flybooking skal Air France og KLM informeres om BlueBiz-medlemsnummeret under reservationen, inden medarbejderens billet udskrives. Blue Credits krediteres kun til BlueBiz-saldoen, efter en flyrejse har fundet sted.

4.2. Ud over Blue Credits, som gives til Medlemmer, gives der Flying Blue Miles i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for Flying Blue-loyalitetsprogrammet.
Flying Blue Miles kan også optjenes på Award-billetter, der er udstedt via BlueBiz. Blue Credits kan ikke optjenes på Award-billetter og Flying Blue-award-billetter.

4.3. Blue Credits er gyldige i to (2) hele kalenderår fra den dato, hvor Medlemmets Blue Credits krediteres til BlueBiz-saldoen, med forbehold for ophævelse af medlemskabet ifølge de i paragraf 2 ovenfor anførte betingelser.

4.4. Blue Credits kan ikke byttes til kontanter, kan ikke overføres, må ikke sælges eller byttes og kan ikke overføres til andre Medlemmers BlueBiz-saldoer. Hvis Medlemmer fusionerer eller overtages, kan optjente Blue Credits kun overføres til en anden BlueBiz-saldo ved skriftligt samtykke fra BlueBiz-serviceskranken. Blue Credits krediteres til den pågældende BlueBiz-saldo i løbet af 6-8 uger efter flyrejsen, med forbehold for yderligere forsinkelser i behandlingstiden hos Air France og KLM.

4.5. Medmindre andet udtrykkeligt er anført, kan Blue Credits ikke udstedes til Medlemmer med tilbagevirkende kraft, medmindre den manglende udstedelse var forsætlig eller skyldtes uagtsomhed fra Air France og KLM’s side. I så tilfælde skal Medlemmet på Air France og KLM’s anmodning aflevere billetten til BlueBiz-serviceskranken sammen med en kopi af Medlemmets boarding pass.Hvis Medlemmet ikke oplyser en medarbejders BlueBiz-medlemsnummer til Air France og KLM, er det for Medlemmets egen risiko.

4.6. Medlemmet er ansvarligt for at betale påløben afgiftsskyld og/eller andre yderligere økonomiske forpligtelser, der måtte opstå på grund af BlueBiz og/eller på grund af brug af Award-billetter og/eller Andre Awards.

4.7. Visse særlige priskategorier giver ikke Blue Credits og er ekskluderet af Air France og KLM fra BlueBiz-programmet. Se en opdateret liste over ekskluderede pristyper på BlueBiz-hjemmesiden.

5. Brug af Blue Credits

5.1. Medmindre andet udtrykkeligt er anført, kan Blue Credits kun byttes af Kontaktpersonen og kan ikke byttes sammen med kontante betalinger, Flying Blue Miles eller andre fordele fra loyalitetsprogrammer.

5.2. Blue Credits kan byttes til Award-billetter på Air France-, KLM- og Programpartneres fly, som tilbydes i BlueBiz-award-bookingværktøjet på Tilmeldingslandets hjemmeside (tilgængelig for Medlemmet efter login). Blue Credits kan byttes til Andre Awards i overensstemmelse med de i BlueBiz-publikationerne anførte betingelser.

5.3. Award-billetter og Andre Awards kan rekvireres ved hjælp af BlueBiz-award-bookingværktøjet på internettet eller ved at ringe til BlueBiz-serviceskranken, afhængig af de i BlueBiz-publikationerne anførte kriterier, og om der er ledige fly i Award-bookingværktøjet. Oplysninger om elektroniske billetter (e-tickets) sendes til den e-mail-adresse, der er registreret i award-bookingsystemet. Der sendes også en e-mail til Kontaktpersonen med en bekræftelse på debiteringen af det tilsvarende antal Blue Credits fra Medlemmets konto. I alle andre tilfælde sendes Awards med almindelig post.
Air France og KLM hæfter ikke for forsinkelser, tab, manglende eller forkert levering af billetter, e-tickets og/eller awards, forudsat at forsinkelsen, tabet, den manglende eller forkerte levering ikke kan tillægges Air France og KLM. Det gælder f.eks. i tilfælde, hvor billetter, e-tickets og/eller awards forsinkes eller bortkommer på grund af postvæsenet og/eller ved fortoldning.

5.4. Blue Credits, som værdiansættes i den valuta, der bruges lokalt til salg af billetter, kan byttes til en Award-billet, hvis beløbet i Blue Credits svarer til billettens faktiske kommercielle værdi, som den er offentliggjort i computerreservationssystemet (CRS), herunder tilsvarende (lufthavns-)skatter og yderligere tillægsgebyrer for brændstof, sikkerhed, forsikring og/eller andre tillægsgebyrer for den pågældende flyrejse.
Hvis der udskrives yderligere skatter og/eller afgifter, efter billetten er booket, men før den er leveret, skal Air France og KLM med det samme informere Medlemmet herom. Air France og KLM er berettigede til at opkræve Medlemmet for disse omkostninger.

5.5. Blue Credits kan byttes til billetter, der tilbydes til offentligheden via et computerreservationssystem, med undtagelse af nedsatte billetter, f.eks. ikke-kommercielle billetter, billetter til militæret eller regeringen, gratis billetter eller award-billetter samt andre billetter, hvor den almindelige udsalgspris ikke gælder. Air France og KLM er berettigede til at ekskludere bookingklasser, hvilket meddeles til Medlemmerne.

5.6. Hvor betingelserne for billetpriser svarende til et bestemt prisgrundlag tillader det, kan en Kontaktperson ændre og/eller annullere Award-billetter gennem BlueBiz-serviceskranken inden afgang.
Afhængig af de gældende tarifbetingelser kan der være udgifter forbundet med ændring og/eller annullering af Award-billetter. Hvis en billet ændres, opkræver Air France og KLM Medlemmet for udgifterne ved at fratrække Blue Credits og/eller beder Medlemmet betale et yderligere kontantbeløb, før de ønskede ændringer foretages.
Hvis Medlemmet annullerer Award-billetten, refunderes det tilsvarende antal Blue Credits minus de tilsvarende annulleringsudgifter.

6. Personlige data

6.1. Personlige data om Medlemmet og Kontaktpersonen (”Personlige Data”) i BlueBiz-programmet behandles og bruges af Air France og KLM i overensstemmelse med gældende regler om databeskyttelse, bl.a. den hollandske lov om beskyttelse af personlige oplysninger (”Wet Bescherming Persoonsgegevens”) og den franske lov af 7. januar 1978, som ændret ved lov af 6. august 2004. KLM har meddelt den hollandske databeskyttelsesmyndighed (”College Bescherming Persoonsgegevens”) om behandlingen af disse Personlige Data. 
Air France har meddelt den franske databeskyttelsesmyndighed (”Commission Nationale Informatique et Libertés” – CNIL) om behandlingen af disse Personlige Data.

6.2. Personlige Data bruges og udveksles med henblik på korrekt udførelse af BlueBiz-programmet. Desuden bruges de Personlige Data til Air France og KLM’s direkte markedsføring og/eller andre kommunikationsformål.
Hvis Kontaktpersonen ikke ønsker at modtage information om produkter og services, kan Kontaktpersonen når som helst meddele dette til BlueBiz-serviceskranken.

7. Kontrol

7.1. Air France og KLM forbeholder sig ret til når som helst at kontrollere gyldigheden af medlemskabet af BlueBiz-programmet uden at informere Kontaktpersonen derom forinden. Disse kontroller skal sikre, at Air France og KLM kan registrere svig og kan garantere, at Vilkårene og Betingelserne for BlueBiz overholdes.

7.2. Hvis uoverensstemmelser og/eller overtrædelser opdages under en kontrol, er Air France og KLM berettigede til ensidigt at suspendere behandlingen af Blue Credits, Award-billetter og Andre Awards eller fordele, indtil sådanne uoverensstemmelser og/eller overtrædelser er bragt i orden til Air France og KLM’s tilfredshed inden for rimelighedens grænser. Air France og KLM er berettigede til at ophæve medlemskabet som anført i 2.4.

8. Ansvar og gældende lovgivning

8.1. Air France, KLM og Flyselskabspartnere hæfter ikke for uautoriseret tilmelding og/eller brug af BlueBiz-programmet og/eller svigagtig adfærd fra Kontaktpersoners side. I tilfælde af uregelmæssigheder skal den pågældende Kontaktperson kontakte BlueBiz-serviceskranken med det samme, og vil kunne blokere Medlemmets BlueBiz-konto. Medlemmet er ansvarligt og hæfter for tab, der måtte opstå på grund af (påstået) upassende brug af en BlueBiz-konto, f.eks. uautoriseret indløsning af Blue Credits. Air France og KLM påtager sig intet ansvar med hensyn til skader, dødsfald, forsinkelser, tilskadekomst eller tab, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med services, awards eller fordele, der ydes eller ikke ydes af Air France, KLM og Flyselskabspartnere, bortset fra i den udstrækning, at skaden eller tabet er opstået på grund af uagtsomhed fra KLM’s side eller skyldtes KLM, og KLM havde til hensigt at forårsage skaden eller handlede hensynsløst og velvidende, at skaden med sandsynlighed ville ske, med forbehold for bestemmelserne i Warszawakonventionen (med ændringer) eller Montrealkonventionen, alt efter hvilken der finder anvendelse. Air France og KLM hæfter ikke for tab eller skader, der måtte opstå på grund af ophævelse af eller ændringer i BlueBiz-programmet.

8.2. BlueBiz-programmet reguleres og skal fortolkes i overensstemmelse med den hollandske lovgivning, og enhver tvist, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med disse vilkår, skal pådømmes af en kompetent hollandsk domstol, hvis andet ikke er fastsat i præceptive retsregler, som gælder uanset hvilken lovgivning og hvilket værneting, der regulerer kontrakten. Lokal lovgivning eller regler kan betyde, at Air France og KLM ikke kan tilbyde BlueBiz-programmet eller dele deraf i visse lande eller til visse Medlemmer.
Air France og KLM er ikke ansvarlige ved overholdelse af lovgivning eller regler og forbeholder sig ret til at ophæve kontrakten med Medlemmet og/eller annullere Blue Credits.

8.3. Originalsproget for disse Vilkår og Betingelser er engelsk. Hvor disse Vilkår og Betingelser er oversat, har engelsk forrang.

9. Klager

9.1. Trods Air France og KLM’s omhyggelighed og forsigtighed i BlueBiz, kan klager, som et Medlem måtte have vedrørende BlueBiz eller dele deraf, indgives til BlueBiz-serviceskranken. Hvis et Medlem ønsker at klage over Award-billetter eller Andre Awards, skal Kontaktpersonen informere BlueBiz-serviceskranken om klagen inden for 6 måneder efter brug af Award-billetten og/eller en Anden Award.

9.2. BlueBiz-kontaktoplysninger kan findes på Air France og KLM’s lokale hjemmesider (www.airfrance.com, www.klm.com).