Vigtig rejseinformation

Læs venligst nedenstående rejseinformation omhyggeligt. Denne information er blevet ændret i april 2013.

Generelle betingelser for transport af passagerer og bagage

De generelle betingelser for transport af passagerer og bagage gælder for passagerer, der rejser med et fly eller i en anvist flyvesektor, i overensstemmelse med en billet hvorpå KLM er angivet som en sådan flyvnings eller specificeret flyvesektors luftfartsselskab. KLMs generelle betingelser for transport af passagerer og bagage er gratis tilgængelige hos KLM og deres autoriserede agenter.

Læs de generelle betingelser for transport

Bagage

Håndbagage
Hver passager må medbringe et stykke håndbagage på maksimalt 55 x 25 x 35 cm (21,5 x 10 x 13,5 tommer) (l x b x h). Din håndbagage, inklusiv tilbehør, må ikke overstige 12 kg (26 pund). Business Class passagerer må medbringe yderligere en taske på maksimalt 45 x 20 x 35 cm (18 x 8 x 13,5 tommer) (l x b x h). Din håndbagage, inklusiv tilbehør, må ikke overstige 18 kg (40 pund).

Hvis en del af din rejse flyves af en af KLMs regionale partnere, så som KLM Cityhopper, kan du blive bedt om at placere din bagage i lastrummet. Dette er på grund af det begrænsede stuverum på de mindre fly som flyves af disse luftfartsselskaber.

Check-in-bagage


Gratis bagage afhængigt af rejseklassen
Economy Class på: 
 • Interkontinentale KLM-flyvninger
 • Europæiske KLM-flyvninger, som er del af en interkontinental rejse
 • KLM-flyvninger mellem det europæiske kontinent og Armenien, Georgien, Hviderusland, Italien (undtagen Firenze, Bologna, Torino og Venedig), Rusland og Ukraine
 • Fuldt fleksible billetter af typerne Y og B samt M, hvis denne billettype er reserveret fra og med den 28. januar med afgang fra og med den 1. april 2015
Bagage, der skal checkes ind:
 • 1 kuffert* på maks. 23 kg/50 lbs

Håndbagage:

 • 1 stk. bagage** og
 • 1 stk. tilbehør, f.eks. en håndtaske eller en bærbar computer
 • Samlet vægt maks. 12 kg/26 lbs
Economy Class på europæiske KLM-flyvninger, herunder KLM-flyvninger mellem det europæiske kontinent og Algeriet, Israel, Marokko og Tunesien.  

Undtagelser:

 • KLM-flyvninger til og fra Armenien, Georgien, Hviderusland, Italien (undtagen Firenze, Bologna, Torino og Venedig), Rusland og Ukraine;
 • Fuldt fleksible billetter af typerne Y og B samt M, hvis denne billettype er reserveret fra og med den 28. januar med afgang fra og med den 1. april 2015

Se ‘Interkontinentale flyvninger’ ovenfor for disse flyvninger.

Kun håndbagage:

 • 1 stk. bagage** og
 • 1 stk. tilbehør, f.eks. en håndtaske eller en bærbar computer
 • Samlet vægt maks. 12 kg/26 lbs

Har du reserveret en flyvning? Tilføj en kuffert (op til 23 kg/50 lbs) for EUR 15 på KLM.com (lufthavnspris: EUR 30).

Business Class på KLM-flyvninger

Bagage, der skal checkes ind:

 • 2 kufferter*
 • Hver maks. 32 kg/70,5 lbs

Håndbagage:

 • 1 stk. bagage** og
 • 1 stk. mindre bagage*** og
 • 1 stk. tilbehør, f.eks. en håndtaske eller en bærbar computer
 • Samlet vægt maks. 18 kg/40 lbs

Hvis du har købt en opgradering til Business Class ifm. check-in eller på en selvbetjeningsmaskine, gælder den oprindeligt tilladte bagagemængde på din oprindelige billet stadig.

Størrelser
* Hver kuffert må måle maks. 158 cm/62 tommer (l + b + h).
** Et stykke håndbagage må måle maks. 55 x 25 x 35 cm/21,5 x 10 x 13,5 tommer (l x b x h).
*** På Business Class må du medbringe yderligere et mindre stykke håndbagage, der måler maks. 45 x 20 x 35 cm/18 x 8 x 13,5 tommer (l x b x h).

Bemærk venligst: Vores partnere kan have andre bagageregler. Hvis (en del af) din rejse er med et andet flyselskab, henvises der til dette selskabs bagageregler.


Læs mere om check-in-bagage

Særlige servicer

Efter anmodning og når det er muligt, vil KLM gerne levere særlige servicer ombord, inklusiv særlige måltider (kun på interkontinentale flyvninger), babypasning og rejser med kæledyr. Anmodninger om disse servicer skal foretages mindst 36 timer før afgang. Passagerer på Business Class og interkontinental Economy Class kan også reservere plads efter eget valg når de booker deres flyvning.

Check-in, genbekræftelse og annullering

Check-in tid
Passagerer skal henvende sig ved KLMs check-in lokation og boarding gate senest på det af KLM angivne tidspunkt. Check-in tider er forskellige i alle lufthavne. Din rejse vil forløbe glattere hvis du giver dig god tid til at checke ind. Hvis passagerer ikke checker ind eller henvender sig i tide ved check-in lokationen eller boarding gaten, er KLM berettiget til at annullere den plads, som er reserveret til passagererne. KLM’s check-in tider er at finde på og downloade fra www.klm.com

Se check-in og tiderne for indlevering af bagage

Genbekræft / reservationer
Det er ikke nødvendigt at genbekræfte din flyvning med KLM. Andre luftfartsselskaber kan dog kræve, at du genbekræfter fortsættelse eller retur-reservationer når du afbryder din rejse i mere end 72 timer. Vi anbefaler derfor at du kontakter det nærmeste kontor for det individuelle luftfartsselskab, hvor du har foretaget din reservation. Dette bør gøres mindst 72 timer før afgang.

Ændringer af rejseplaner
Hvis der er en ændring af dine rejseplaner, bedes du informere din rejseagent eller KLM-kontoret om dine ændringer. Hvis dette ikke finder sted, kan det føre til annullering af alle videre og/eller returreservationer, der er blevet foretaget for dig.

Skatter, afgifter og gebyrer
Skatter, afgifter og/eller gebyrer pålagt af regering eller lokale myndigheder eller andre myndigheder, eller fra lufthavnens ledelse, eller af KLM i henhold til en passagers brug af servicer eller faciliteter, vil blive lagt oveni de allerede gældende takster og gebyrer, og skal betales af passageren, i det omfang de ikke allerede er inkluderede i taksten, selv efter billetten var udstedt og/eller passageren betalte billet-taksten.
Hvis du ønsker at annullere din billet kan du anmode om en refundering af lufthavnsskatten. Gebyrer med koderne OA og OB vil ikke blive refunderet. Internationalt tillægsgebyr pålagt af luftfartsselskabet med koderne YR og/eller YQ vil kun blive refunderet hvis de har relation til en flyvning med refunderbar takst.

Ved billetændringer og afbestillinger kan der opkræves et administrationsgebyr.

Afvist boarding aflysning og forsinkelse

KLM tager alle forholdsregler for at undgå forsinkelser, aflysninger eller afvist boarding. Men i tilfælde af at din boarding afvises, dit fly aflyses eller forsinkes for mindst to timer, vil KLM tilbyde kompensation og assistance alt afhængigt af den specifikke situation. For yderligere information om betingelserne for kompensation og/eller assistance for flyvninger med afgang fra EU-lande, henvises du til teksten i folderen “Kompensation og Assistance ”. Information er også at finde i KLMs generelle betingelser for transport af passagerer og bagage.

Råd til internationale passagerer om ansvarsbegrænsning

Passagerer på en rejse, med endelig destination eller et stop i et land, der er forskelligt fra det oprindelige land, bedes være opmærksomme på, at bestemmelserne i traktaten fra Warszawa Konventionen kan være gældende for hele rejsen, inklusiv enhver del udelukkende indenfor det oprindelige land eller destinationen. For sådanne passagerer på en rejse til, fra eller med et planlagt stop i USA, foreskriver Konventionen og særlige kontrakter om transport, som angives i de gældende takster, at ansvaret for visse luftfartsselskaber, der er underlagt sådanne særlige kontrakter, for død eller tilskadekomst af passagerer er begrænset i de fleste tilfælde til beviselige skader, som ikke overskrider 75.000,00 US $ per passager, og at dette erstatningsansvar op til en sådan grænse ikke vil afhænge af forsømmelighed fra transportørens side. For sådanne passagerer, der rejser med et luftfartsselskab, der ikke er underlagt sådanne særlige kontrakter eller på en rejse ikke til, fra eller med et aftalt stop i USA, er luftfartsselskabets erstatningsansvar ved død eller tilskadekomst på passagerer i de fleste tilfælde begrænset til ca. 10.000,00 US $ eller 20.000,00 US $.
Navnene på luftfartsselskaber, der er underlagt sådanne særlige kontrakter, findes på alle billetkontorer hos sådanne luftfartsselskaber og kan undersøges efter anmodning.
Ekstra beskyttelse kan normalt opnås ved at købe en forsikring hos et privat firma. En sådan forsikring er ikke påvirket af nogen begrænsning af luftfartsselskabets erstatningsansvar i henhold til Warszawa-konventionen eller sådanne særlige transportkontrakter. For yderligere information bedes du kontakte dit flyselskab eller forsikringsselskabs repræsentant.
Bemærk: Erstatningsgrænsen på 75.000,00 US $ ovenfor er inklusiv advokatsalærer og omkostninger, bortset fra at i tilfælde af et krav anlagt i en stat, hvor separat tildeling af advokatsalærer og omkostninger er mulig, er grænsen 58.000,00 US $ eksklusive advokatsalærer og omkostninger.
Dette er en bekendtgørelse påkrævet ved bekendelse 69-2-65 af USA DOT. Det afspejler ikke de bestemmelser i Montreal-konventionen fra 1999, der kan gælde for din rejse. Der er ingen fremstilling foretaget af nøjagtigheden af dens indhold.

Uanset ovenstående, kan en mere gunstig ordning for erstatningsansvar være gældende for passageren. De gældende grænser for erstatningsansvar for din rejse med et fly, der flyves af KLM, er som følger:

 1. Der er ingen økonomiske begrænsninger for dødsfald eller fysiske skader af passager og KLM kan udbetale et forskud, i forhold til det lidte tab, for at opfylde de øjeblikkelige økonomiske behov hos den person der har ret til at kræve erstatning;
 2. I tilfælde af ødelæggelse, tab, beskadigelse eller forsinkelse af modtagelsen af bagagen, er KLM's ansvar begrænset til 1.131 Special Drawing Rights (ca. 1.230 EUR) for beviste skader. Hvis værdien af din bagage er større end denne grænse, rådes du til at erklære en værdi for indchecket bagage, der overstiger de gældende ansvarsgrænser ved check-in eller sikre, at din bagage er fuldt forsikret inden rejsen;
 3. I tilfælde af skader, som skyldes forsinket transport med fly, er KLM's ansvar begrænset til 4.694 Special Drawing Rights (ca. 5.100 EUR) for bevist tab og omkostninger.


Hvis din rejse også omfatter befordring af andre luftfartsselskaber, bør du kontakte dem for oplysninger om deres begrænsninger for erstatningsansvar.

Denne meddelelse er i overensstemmelse med kravene i EF-forordning (EF) nr. 889/2002.

Luftfartsselskabets ansvar for passagerer og deres bagage

Ansvarsfraskrivelse:
Denne meddelelse er i overensstemmelse med kravene i EF-forordning (EF) nr. 889/2002. Denne meddelelse kan ikke bruges som grundlag for et erstatningskrav eller til fortolkning af bestemmelserne i forordningen eller i Montreal-konventionen, og det udgør ikke en del af kontrakten mellem luftfartsselskabet/luftfartsselskaberne og dig.

Bekendtgørelsen er upræcis når der står, at for skader op til 113.100 SDR kan luftfartsselskabet ikke bestride erstatningskravet. I henhold til forordningen og Montreal-konventionen står tingene som følger: For skader op til 113.100 SDR i tilfælde af død eller tilskadekomst forårsaget af en ulykke om bord på flyet eller under ind- eller udstigning, kan luftfartsselskabet ikke afvise eller begrænse sit ansvar, medmindre der er medvirkende uagtsomhed. Også grænsen for luftfartsselskabets erstatningsansvar for forsinket bagage, ødelæggelse, tab eller beskadigelse af bagage er 1.131 SDR i alt for beviste tab og omkostninger, med mindre passageren indleverede en særlig erklæring om højere værdi ved check-in eller har købt ekstra forsikring.

Luftfartsselskabers ansvar for passagerer og deres bagage
Disse oplysninger sammenfatter de erstatningsregler, der gælder for fællesmarkeds-luftfartsselskaber i henhold til fællesmarkeds-lovgivningen og Montreal-konventionen.

Kompensation i tilfælde af dødsfald eller tilskadekomst
Der er ingen økonomiske grænser for erstatningsansvaret for passagerers tilskadekomst eller død. For skader op til 113.100 SDR (ca. EUR 123.000) kan luftfartsselskabet ikke bestride erstatningskravet. Over dette beløb, kan luftfartsselskabet forsvare sig mod et krav ved at bevise, at det ikke har handlet uagtsomt eller begået fejl.

Forskudsbetalinger
Hvis en passager bliver dræbt eller kommer til skade, skal luftfartsselskabet give en forudbetaling til dækning af øjeblikkelige økonomiske behov inden 15 dage fra identifikation af den person, der har ret til erstatning. I tilfælde af dødsfald må dette forskud ikke være mindre end 16.000 SDR (ca. EUR 20.000).

Forsinkelser af passagerer
I tilfælde af passagerforsinkelse er luftfartsselskabet ansvarlig for skade, medmindre det har truffet alle rimelige foranstaltninger for at undgå skade, eller det var umuligt at træffe sådanne foranstaltninger.
Erstatningsansvaret for forsinkelser af passagerer er begrænset til 4.694 SDR (ca. EUR 5.100).

Forsinkelser af bagage
I tilfælde af bagageforsinkelse har luftfartsselskabet ansvar for skade, medmindre det har truffet alle rimelige foranstaltninger for at undgå skade, eller det var umuligt at træffe sådanne foranstaltninger. Erstatningsansvaret for bagageforsinkelser er begrænset til 1.131 SDR (ca. EUR 1.230).

Ødelæggelse, tab eller beskadigelse af bagage
Luftfartsselskabet er ansvarlig for ødelæggelse, tab eller beskadigelse af bagage op til 1.131 SDR (ca. EUR 1.230). For indchecket bagage, er luftfartsselskabet ansvarligt, selv hvis det ikke var skyld i skaden, medmindre bagagen var defekt. For ikke-indchecket bagage, er luftfartsselskabet kun ansvarligt hvis det er skyld i skaden.

Højere grænser for bagage
Passagerer kan nyde godt af en højere erstatningsgrænse, ved at foretage en særlige deklaration seneste ved check-in og ved at betale et ekstra gebyr.

Klager vedrørende bagage
Hvis bagagen er beskadiget, forsinket, bortkommet eller ødelagt, skal passageren så hurtigt som muligt klage skriftligt til luftfartsselskabet. I tilfælde af skader på indchecket bagage skal passageren inden syv dage klage skriftligt, og inden 21 dage i tilfælde af forsinkelse, i begge tilfælde regnet fra den dag, hvor bagagen er stillet til rådighed for passageren.

Erstatningsansvar for kontraherende og faktiske luftfartsselskaber
Er det luftfartsselskab, der faktisk udfører flyvningen, ikke det samme som det kontraherende luftfartsselskab, har passageren ret til at rette en klage eller at fremsætte et krav om erstatning til begge. Hvis et luftfartsselskabs navn eller kode er angivet på billetten, er dette luftfartsselskab det kontraherende luftfartsselskab.

Tidsfrist for handling
Enhver retssag i forbindelse med erstatningskrav, skal anlægges inden to år fra ankomst af flyet, eller fra den dato, hvor flyet skulle være ankommet.

Grundlag for oplysningerne
Grundlaget for de ovenfor beskrevne regler er Montreal-konventionen af 28. maj 1999, der er gennemført i Fællesskabet ved forordning (EF) nr. 2027/97 (som ændret ved forordning (EF) Nr. 889/2002) og national lovgivning i medlemsstaterne.

Sikkerhed begynder hjemmefra

Af sikkerhedsmæssige årsager er det forbudt at medbringe farligt gods såsom:

 • Eksplosiver*
 • Komprimerede gasser (inkl. aerosoler)
 • Stoffer med et højt iltindhold, f.eks. peroxider og blegepulver
 • Brandbare væsker
 • Ætsende stoffer
 • Oxiderende stoffer
 • Radioaktive materialer
 • Magneter
 • Materialer, der er let antændelige, giftige, krænkende eller irriterende stoffer.


* Ammunition til sportslige formål må kun medbringes med luftfartsselskabets forudgående tilladelse.

Det er forbudt at have nogen form for skydevåben, reproduktioner af våben, dolke, foldeknive, spidse/skarpe våben, skarpe genstande, stumpe objekter, lightere og andre stødende artikler på dig eller i håndbagagen.

Se hele listen over forbudte genstande.

Luftfartsselskabet kan forbyde eller begrænse brugen ombord på flyet af elektronisk udstyr (såsom mobiltelefoner, bærbare computere, bærbare optagere og radioer, cd-afspillere, elektroniske spil eller transmissionsudstyr, inkl. radiostyret legetøj og walkie-talkies). Følg venligst luftfartsselskabets instruktioner ombord nøje!

Yderligere oplysninger er tilgængelige efter anmodning.
Kontakt os